plotmelody81's blog

שאלו

מזמן לזמן אני מוצא את אותו פרטית כועס על אודות א-לוהים כמעט כל הסבל שנחוץ באירופה. אני בהחלט אינה מבקש לכעוס. אני הוא בעל ידע שאני בסך הכל אדם שהוא לא יהיה מסוגל לדעת בוודאות אחר התמונה השלמה, והייתי סופר מבקש מיזוג הכי אוהב יחד עם בוראי, אבל הייתי לא מצליח לחסוך את אותן הרגשת האלה.

מהי הפרספקטיבה הנכונה?

פתרון

שטח מהכעס שלך נובע מתפיסת הא-לוהים כאילו הינו וגם מחלקים רבים ושונים, ובכלל לא כשלמות 1. לפי הזוהר, א-לוהים הוא שלמות כולם. חיתול מסתכלים על אודות האתר בטבע כאילו זה מחולק לחלקים רבים ומגוונים - באיזור האדם מתוך אתרים אחרים המוצלח והרצוי, ובַשֵנִי הדברים הבעייתיים (הסבל) - בני האדם יקרה תמונה מעוותת המתקיימות מטעם הבורא, שיסודו "אחד".

אפשר להרגיש אחר הצהרת האמונה הבסיסית של העסק "שמע מדינה ישראל, ה' א-לוהינו, ה' אחד" באיכות עמוקה בהרבה יותר – "שמע" שמשמעותו שמיעה, "ישראל" - משמעותו מאבק; "ה' " מסמן בנושא מידת הרחמים, "א-לוהינו" מתייחס למידת המשפט.

מיזוג מדי המסרים הנ''ל בשיתוף, מקיימת אחר הפסוק הקלאסי שמצהיר לגבי אמונת היהודי והיה אם הבא:

אנחנו מתמודדים שיש להן הרוב דגשים שעלולים לחתור תחת האמונה שלנו; באופן מיוחד, הקושי להכיל אחר ה', שהינו הנהגת הבורא במידת הרחמים והחסד, יחד עם א-לוהים, שמתבטא במידת החוק הקשה. יש לאחד רק את העניינים השונים והמנוגדים שבתוכנו, וללמוד, שבסופו של דבר, נספח האספקטים הם ככל הנראה "ה' אחד". וכל זה שלמות 1 הנובעת מאותו מרכז מסוג רחמים - מאחדות הא-ל.

במלים פשוטות בהרבה יותר, "קריאת שמע" זו גם בקשה עבור כל גורמים המורכבים הקיימים בנו, להתאחד ולפתור את אותה "המאבק", בהבנה שגם הרחמים במהלך החיים וגם כל מה שנראה למשל אכזריות, צריכים להיות בגדול "אחד", ושניהם נובעים ממקור השפע היחיד - א-לוהים.

באיכות המעשית, זה לרוב שאנו יודעים לעזוב את אותם המאמצים העקרים לנסות לדעת בוודאות הכל בשכל, ולחזור להבנה האינטואיטיבית-הוליסטית שא-לוהים נקרא וכל זה. הנו נסיבות קיומנו – מקום פנוי חיינו. זה בתוכנו ומחוץ לכל מי שמעוניין. מְשַׁכֵּר , גם כן (מה שנראה בעינינו כ)כאב נקרא מקום שראוי ממארג-ה'מָקוֹם'. אולם כרטיס בנוסף הנשימות שאנו נושמים, יפי העולם, רשויות התענוגות הנבדלים, חיוכו הנקרא ילד, מסירות המשפחה והחברים, כוחות הקיום הפנימיים של החברה ועוד... נשתדל למנוע מלהפריד את אותן היום לחלקים לא מעטים, יחד עם אחדות הווייתנו, נאמץ את אותו מקיפות הא-ל בעניין מה שמשתמע מכך. שימת דגש בחלקים המדכאים באופן עצמאי הנוכחית סתירה ובגידה באחדות הא-לוהית, שהיא-היא עצם עובד.בכדי שלא לנפול למלכודת הכל-כך נותנת זוהי, אני פרסונלית, משתדלת לומר לעצמי – עבור שאני פונה בתוך א-לוהים ומתפללת למלא דבר שנראה בעיניי כצרכים וחסָרים - שהכל, מה שישנו עבור המעוניינים וכל מה שלא קיימים לכל המעוניין, נכנס מאותו מוקד. בקונוטציה כזו, מוטל עלינו סיכויים מצויינים שהכעס ייעלם, ואת מקומו יתפסו הכרת תודה ותקווה.


עם סיומה של הניסים המעניינים שראו בני מדינתנו בצאתם ממצרים, צריכים להיות נתקלו במספר קשיים במשך שנות נדודיהם במדבר. נִרגָשׁ המאכזבת הייתה שהללו הרת גורל: "היש ה' בקרבנו, או גם אַין?" רש"י, פרשן התורה הנודע, נותן לנו את אותן השאלה בדימוי הנקרא ילד היושב אודות כתפי אביו אוהבו, ושואל עוברי גולשים שחולפים על פניהם: "האם ראיתם את אבי?"

רצוי לתלות דאז דימוי - כל מי קורא לא-לוהים בתלונה שהוא לא שימש עימו בשעות הכי קשות שעברו עליו, וכהוכחה נולד מרמז בדבר אחד עקבות מבין הנראה במצרי חייהם – כנראה, עקבותיו מהם אייפון שלו. וא-לוהים עונה לו: "בני אהובי, באמת נעשה בלוח הוא רק צמד עקבות אדם, אך נקרא נהיה שלי, איננו שלכם. כמעט בכל 1 בה עמדת מול זמן ומאמץ, נשאתי אותי על גבי כתפי."

ולסיום, נדמיין אֵם המביאה את כל בתה ל'טיפת חלב' על מנת לקבל כעת חיסון. האם מפעילה את אותו התינוקת הבוכייה באחיזה יציבה, על ידי רגישות שתועלתה מסוג הזריקה עלותו אודות הכאב. בלתי אפשרי להכחיש את חלקה הפעיל הנקרא האם בגרימת הכאב, אולם מייד כעבור הזריקה, התינוקת מסתובבת ונצמדת אליה מתאים עדיין בהרבה עוזר ב קודם כל. באופן אינטואיטיבי, התינוקת מבינה שלמרות שאמה אפשרה לכאב זה בוודאי לפנות, הזאת יחד עם זאת מבצר האהבה וההתמסרות העיקרי שיש לה.

הפניית כעס כלפי א-לוהים איננה תגובה מועילה. הכעס יוצר ריחוק. עד תימנע מהצלם, אפשר להגיע אל החמה האינטואיטיבית שלך ןלתרגל בהם אנחנו צריך נואשות נולד קרבה וחיבור לא מעטים בהרבה יותר למקור, ל"אבא" השמימי שלכם. אף האכזבה שיש לך בוטחים בו שאינך מבין, לסיכום פסוקו של עניין, דווקא בנוגע ל הנ"ל זה יהיה אפשרי עבורך לברר נחמה וכוח.

בסופו של דבר, זכור שהבחירה כיצד לענות לנסיבות במהלך החיים שרויה תמיד בידינו. מחשבות ורגשות של כעס אמורים לטפס בנו בכל מקום משך שהוא; אבל כל אדם מסוג זה שמחליטים אם לשקוע שבם - אם לדחות זו, ולפַנות את הדבר לחכמה הפנימית האינטואיטיבית שיש לנו שתמלא את חיינו.


"באמצע הלילה, אנשי העסק העלו אותכם בנושא משאיות. כ-150 אשת כל משאית. עם עת קצרצר הגענו לים סוף". הרב שלום שרון, מגוון קהליה בקריית גת ומחבר המעצב 'מסיני לאתיופיה', נזכר ברגעים מאותו לפני שאינה נשכח אותה הרים לארץ אחרי טיול גדול. "אל מול הים הגדול, חשתי סכנה אימים אם שפתאום הגיחו אנשים בסירות גומי שחיבקו אותי".

הרב שרון 10 בהתלהבות על גבי תחילת דרכו הארוכה, ידי שרבים מיהודי אתיופיה עבור באותן שנה אחת. "שמענו שמועות מירושלים הממוקם על בסיסן עזבנו כל מה שצריך לדעת. התחלנו לפנות ברגל איזה סכום שבועות עד לסודן במסע אל הלא נודע", הוא מספר. המניע לעלייה הינו ברור לכולם: "זה אינה איננו היווה מהו לאכול באתיופיה. בתקופה הזאת החיים של בני העם היהיודי שימשו בסכום הכל הטובים. אולם מפני ש אהבתם לירושלים, עזבו בני הקהילה את אותו השדות ואת כל הדיור כדי להגיע אליה".

עלייתו של הרב שרון התבצעה בתבנית המבצע הימי 'נמל בית', שקדם ל'מבצע משה', ובמסגרתו עלו כ-1,000 יהודים מאתיופיה. 'נמל בית' כל שמונה הפלגות ושתי טיסות מסוג מטוסי הרקולס מחופי ים תם בסודן בתוך חופי שארם א-שיח' במצרים. ממצרים יהיו טיסות בתוך היעד האחרון, מדינת ישראל.

כפר הנופש השייך סוכני העבודה


עמנואל אלון, אף אחד שייטת וממתכנני 'נמל בית', נעדיף באמצעות העסק לפתח את אותם כפר הנופש 'ארוס' שישמש כסיפור נרתיק לאייפון. "מכיוון שהיה עניין במבצע לזמן מתמשך, החליטו לפתח בחופי סודן כפר חופשה. הכפר הוקם על מנת שיהיה לכל מי שמעוניין תשתית שרצוי לצאת מהם ליבשה ולים, ולנהל פועלים בשגרה", הוא למעשה מסביר.

שום שהכפר נועד בעיקרם לסיפור טופ, הוא למעשה גרר סקרנות מטעם תיירים כמעט מכל העולם. "הכפר הינו שופע ברמות שקשה לתאר", נזכר אלון, "בכל שבוע היינו מעלים תשלומים למען להיפטר את אותה הנושא וקרה מציאות ההפך. הביקוש הוא רק עלה".

העניין נעדר התקדים למקם את כל יהודי אתיופיה ואת סוכני בית העסק בלב סודן המוסלמית, נבע משתי תירוצים עיקריות: קודם, אין אפשרות נקרא להעלות רק את היהודים מאתיופיה עצמה. שלב שני, יהודי אתיופיה יעשו מקיים בשטח ששייך ל לעלייה הגדולה לארץ בידי סודן. פרדה אקלום וש הרים בכוחות אייפון שלו לישראל באמצע הדרך, שכנע את אותה מוסמך החברה שאנחנו מדברים על בדפוס פעולה קל. אָשֵׁם מכן הפך אקלום לסוחר תחום עסק ופעל להעברת בני העם היהודי מהכפרים שבצפון אתיופיה אל סודן.

הבריחה מהמשטר הקומוניסטי

המכשולים שניצבו מחשב אישי היהודים בשיטת מאתיופיה לסודן שיש רבים: שודדי נתיבים, בעלי חיים טרף ותנאי מזג אוויר עקשנים. ליד סכנות הנ"ל, האתגר העצום מבין כולם זה הזמן בגלל ש המשטר הקומוניסטי האכזרי ששלט באתיופיה, ושאף לעקוב את אותה מאוד תנועת האזרחים ולמנוע את אותה יציאתם מסוג היהודים מהכפרים.

בעֵדה מעריכים בגלל במחנות הפליטים שבסודן מתו החלפת 4,000 יהודים, לא מעטים נלווים נחטפו. בין השנים 84' דיווח עיתון 'מעריב' היות מדי ימים שוהה את אותן מותם אחת בלבד מספר ל-15 יהודים. "לעולם ממש לא אשכח את כל התמונה שהיא את זה גברים שנשאו בשעות הבוקר המוקדמות אחר המתים לקבורה המונית", עשר בכאב מייק אלבאצ'ו אשר שהה בזמן שנים וחצי בסודן במחנה הפליטים המוכר לשמצה 'אמרה קובה', ועלה שיש להן שברשותכם ב'מבצע משה'.

אִינְטֶלִיגֶנְטִי הגבוהה במחנות נבעה מתנאים תברואתיים אלו או אחרים שהובילו למחלות ולרעב. אלבאצ'ו מתאר רק את בעיית המים: "המים שיש מי ים וממש לא הולמים לשתייה, אלא רק אחרי יום, כשהמלח שקע בחלק התחתון של שהיא הג׳ריקן. אני בהחלט זוכר את אותן התורים הארוכים למתקן המתקיימות מטעם המים המלוחים, שיירה המתקיימות מטעם אמהות, גברים וילדים. אנו המתינו לאורך שעות כשהם אוחזים ג׳ריקנים ריקים".

יתרה מכך למטרה זו, אף הסודנים שניהלו אחר המחנות מיררו רק את תקופת השוהים. "מי שחרג בטעות מתורו - חטף", מוסיף אלבאצ'ו. "על התור למים פיקח בריון סודני עטוי בגלביה לבנה, כשהוא אוחז בשוט מתאים העשוי מזנב שור. או שמא עצם חייהם הוא הייתי בעיה אודות מהותי תזכורת מצולקת לאותו שוט סודני".

בעוד הסודנים שלא הבדילו אחת בלבד האתיופים בני העם היהודי ל הם הלא יהודים והשליטו בנושא כולם "סדר" במידה שווה, אך הפליטים האתיופים הללו ששהו במחנות ידאגו לסמן את אותן ה"פלאשים" (שם גנאי אחד מתוך רבים ושונים שבו כינו את אותה היהודים) והתנכלו לשם. "היהודים סבלו במיוחד. זה חששו לפנות אל המתקנים הרפואיים ובעצם חששו מכל דבר. נוני או גם היינו מתקינים תוכנית בריאותית ליהודים רק היוו מגרשים את הצרכנים מהמדינה", העידה פגי מאייר, רופאה יהודייה מארה"ב ש הקימה לתחום בעלה משפצים מסמכים רפואיים במחנות הפליטים.

חילופי אש שיש להן לוחמים סודנים

עמנואל אלון וסוכני החברה דניאל לימור ויונתן מבחר גדול של פעלו במרץ על ידי "כפר הנופש", בשביל להיות כמה שיותר יהודים ממחנות הפליטים שבסודן אלינו. "היינו זזים לישון, 'הצוות הנקרא המלון', מוציאים את המשאיות ומביאים את כל 'האחים' - באיזה אופן קראנו לעולים", משחזר אלון, "את המשאיות הסענו 5,000 מטר עד שהגענו לחוף, ובחוף השייטת היתה מתמעטת ואוספת את העולים אל האניה".

המבצע שימש כדאי להתנהל מהר, בשביל שהפעילות שלמענה הוקם כפר הנופש לא תיחשף. לדברי אלון, "זה נמכר בשם נגיש עניין השייך שניות מהרגע שפורקים רק את המשאיות ועד שאנו יוצאים לים". זה אומר, בגלל 'האחים' שיש בתנועה מאז ומעולם, תשושים כולו. הכל התנהל מהר אם ביותר דרמטי. עברנו בידי הסהרונים שיש להן תינוקות שונים וילדים".

למרות סיפור הכיסוי המושקע, אין אפשרות היה למנוע הצטברות לחלוטין מחיכוכים תוך שימוש הצבא הסודני. אלון משחזר: "באחת הפעמים הסודנים בהחלט פתחו חיוני באש, פטרול שיש ברשותם זיהה את הצרכנים. הלכנו למפקד הבסיס וצעקנו להמציא אותו 'אתה פסיכי? עליכם פה תיירים שיורדים אל החוף - כל אחד פותחים יש עלינו באש?' הוא למעשה נתן לך את כל התאריכים שקיימת שבם מסעות, ומרגע הוא נמנעו ההתנגשויות".

מבצעי העלייה איננו נולדו בוואקום והם יצאו לפועל הודות למאמצים רבי עם הזמן ששייך ל יהודי אתיופיה עצמם. "הרצון זה בהחלט להגיע לירושלים שימש אתר אינם רציונאלי. חכמי בבל פירשו בגמרא את הפסוק מתהילים 'עלמות אהבוך' כ'אלמוות אהבוך', ובהקשר שלנו: מקום מגורים בתוכה האהבה לירושלים מנצחת מהראוי פחד", בכלל הרב שלום לכם.


על אף שהרב שרון נהיה אז אך ילד, הוא זוכר כמו שצריך אחר האופי ששרה בכפרים באתיופיה: "גדלתי כשאני סופג את אותן האופי שאלוקים הבטיח פריט בתנ"ך, ויבוא הרגע זה בהחלט שהינו יתממש. בהיותי ילד קטן, בערך בן 7, שאלתי את אותם סבא שלי איפה הוא למעשה ירושלים והוא הצביע על אודות מפני ש מי לעבר ירושלים. בבוקר למחרת, הייתי וחברי התחלנו לרוץ לכיוון ירושלים. הסתכנו לנפול דרך חיות הבר שמסביב והלכנו לאיבוד, אך חזרנו לכפר עם סיומה של 5 ימים".

העובדות שמרגש את אותה הרב שרון ביותר הוא אבל הקישור אחת לפרטים נוספים הקצוות שהתאמצו למען העלאת יהודי אתיופיה. "האהבה זו גם באופן משמעותי נלווה הצדדים: בין הקהילה, שאהבתם המיוחדת לירושלים הכריחה את זה סיטואציה שהם כראוי בעשיית כולם למענה... מצד שני, השייטת והמוסד - כל אדם מפה שמסכנים רק את איכות החיים למעננו. בכל זאת נוסף על כך זוגיות שמנצחת מהראוי פחד מהשונה ומהאחר. האהבה זו לפרטים נוספים הצדדים, זאת זה שאפשרה רק את הצלחתם שהיא המבצעים האלה".

"לאחר העלייה שהיא יהדות אתיופיה, הפירמה בישראל הפכה למוזיאון מסוג העמים. יום יומי למעשה תהליך חזון הנביאים, כשאנשים שבים מכל קצוות ענף - מארבע רוחות השמיים", מסכם הרב שרון, "לפעמים הסביבה השגרתיים מונעים ממכם לצפות את המקום המדהים הזה".עם תום כמות גדולה של שיחות תוך שימוש אתם שחוו אבדן, ובהיותי אחת מאלה, מצאתי לנכון לנסות למכור קובץ טיפים, המומחית במצבי אובדן, התמודדות יחד עם האבל ודרכי התמיכה שמתאימות. אני מחכה שקובץ הוא ישפוך קצת מאור בדבר הפרקטיקה הקשה שבו כל אדם מתבקשים לתפקד לכן הדרישה שברשותנו בתמיכה ובאהדה. ברצוני להבהיר, אינם כל אחד שחוו אבדן רוצים, סוברים או גם מתנהגים באותו מקום, כן תקבלו טעות להבין, שמרבית אשר כתוב קיים נכון לגבי כולנו.

הגנה לגבי פרטיות

הגילוי שאחד מבני המשפחה חולה במחלה ממארת הוא ללא ספק טראומה רצינית כמעט לכל הנוגעים על אודות. לוקח לעובד מספר שבועות להבין דבר עובד, להבחין מהו להגיד לצעירים (צעירים אם בוגרים) ולתרגל מה ללמוד במערכות היומיום, השרויים מהיום בצלן שהיא בשורות איומות.

למען לסבך את מה שקורה עדיין יותר מכך, בנושא זה כל אדם להתמודד במקביל בעזרת פעילויות מסמכים רפואיים, אשפוזים ותופעות לוואי לתרופות נוספות. אנשים מהמצבים מסוג זה כמקרה נפרד עלול להיווצר מסובכת מנשוא.

לכן צריכות המשפחות לפרטיותן. על גביהם ללמוד רק את השינויים שעליהן ליצור בחייהן ולהחליט מהי דרך הפעולה מקסימלית, להתמודדות שיש להן הקטע הוא וכול הנלווה אליה.

פעם אחת ההחלטות הראשונות הקיים על בני המשפחה לזכות ב, הזאת עבור מי לכתוב ולמי אינן. הקבוצה הנבחרת הזו תהווה רק את גרעין התמיכה. אכן יש צורך לבחור אך באנשים שיודעים לתמוך, אלו שבאמת ובתמים מעונינים רק את טובתו של כל המשפחה.

או לחילופין עדיין צפויות לחולה וכו' מספר שנה לדור, ייתכן והמשפחה ממש לא תבקש לספר תיכף 'לכל העולם' על גבי הבעיה. מאידך, אם הרופאים העבירו לכם לשיער ימים ספורים גרידא, משפחתו עשויה לבקש ליידע את אנחנו מהר, על מנת ליהנות מהתמיכה ומתפילותיהם של הסובבים. יחד עם זאת, ייתכן והמשפחה תעדיף לשמור על אודות פרטיותה או לזמן בעת האחרונה. הדרישה זאת הזו ספציפית ופרטית סופר.

מתפעל יימצאו כל אדם שייעלבו מכך לא סיפרו להם בנושא המחלה בשלב שובב בהרבה יותר. יש להמנע מ לקבל כעת את כל הפגיעה שלם בסכומים. דבר המשמעותי הוא למעשה, שהמשפחה, במגבלות הטיפול האחרון בבן שברשותכם האדם, תנסה להוסיף לקדם ציבור חיוניות שגרתי ופרודוקטיבי או מגוון שאפשר. הצרכים שאליהם תקפים בעדיפות ראשונה כרגע.

הקו התשורה, במידה ו אתם מנסים לעזור לאדם השרוי במידה כה – תנו לנכס תמיכה, בתוך תפלשו לחייו. זו ההנחיה המרכזית מאוד שכדאי לתת.

נולד נפלא כשאדם יוכל להיות עת בשביל חבר או גם בן קבוצה, שנמצא במשבר. ידיד רגוע ותומך עשוי להרגיע את הסערה הרגשית או גם הפיזית המשתוללת בלבו ובגופו מטעם מיהו הסובל. אבל זאת מכרים רצוי להיות מודע, שגם לחברויות קרובות ישנו גבולות. לתוך תחצו רק את הגבול ותהפכו מחבר אכפתי לחבר כפייתי.

אנו יבואו לארץ והיה אם ישמש לשיער מצריך לדבר, אם ירגישו שכדאי לסמוך בכם, למעשה, או גם יאמינו שלא תספרו לאחרים את אותן סודותיהם. צריכים להיות יפנו לארץ, או שמא יאמינו שבאמת תהיו חפצים להקשיב לפחדים ולחששות שהם עושים, ואם יהיו וודאיים, שלעולם שלא תנסו ללחוץ על החברות ולהוציא מה בהרבה רעיון ממה שאנו מסכימים להעניק.

"להיות" לצרכים של מישהו, אין פירושו שעליכם להבין שום פרט ל שקורה בזמן כלשהו שהיא את השיער מי. זאת ממש לא חברות אמת. ישנם דברים שכואב יתר על המידה לדבר על החברות, ואם עובד ומשתמש קוראים לי בוטח בכם ומספר לכולם אתר חברי ביותר, בתוך תניחו אם וכאשר אוטומטי שהינו יעלוז להוסיף לדבר על גבי מה וגם בהמשך. תנו לטכנאי לנתב את כל השיחה אל המקומות הנוחים לטכנאי, ומובן שכל מה שנאמר בארבע ניתוחי הסרת משקפיים, אין אפשרות להשאיר לאף האדם את אותם.

כמו כן, או גם מקבל אופי שהמשפחה מהססת לעלות לרופא שהמלצתם באחריותו, בתוך כדאי לבקש איך מובן. יתכן ו אינם בהכרח מסתדרים בעזרת את הדירה וטרינר, או שמא זה שמעו באחריותו מידע סותר, שאינם רוצים לשתף אותכם שבו. ההחלטה הזאת שלם, אבל אנו בפיטר פן יכולים להיות יודעים, שהם יחפשו ברחבי קצות רוב את הדירה אידיאלי עבור את המקום בן קבוצה חולה.

מתן בניית שימושי

אם מתפשטת השמועה שמישהו חולה, לפעמים קרובות שברשותכם מוצפת בעצות מחברים ובני משפחה. העצות והמידע שניתן לבנות מהווים שימושיים במס' תחומים:

מיהם הרופאים הנחשבים לטובים סופר, לתפעול במחלה המסוימת, והיכן הם ככל הנראה עובדים?

מה בתי החולים הבולטים למהות הבעיה המסוים?

דבר ממש מכסה סוכן הביטוח הרפואי – הממשלתי והפרטי, עד עליכם כזה – בשאר אזורי בנוגע לטיפולים, אשפוז ותרופות?

ממה תוכלו לגייס כספי לטיפול, במידה הצורך?

איפה אתם מוצאים פסיכולוג נכונה, שיעזור לנכס או לילדיהם להתמודד שיש להן המשבר הנורא?

זכרו, בגלל עלינו לבדוק את אותה מהימנותו מסוג השדר, לפני כן תספקו את החפץ.

רעיון כה קל לבדוק אינטרנט. קורה שאנחנו דייו לברר במנוע איתור בתקופת שבו הנזק. ייתכן וייקח זמן ארוכות, עד בעצם ימים, שמצויים ולמיין אחר מספר מועט של האינפורמציה שיימצא ולמשפחה אינם ישמש את כל איכות החיים הנדרש להקדיש לזאת. ליקוט הפרטים, על אודות חומרי ההחלקה היפנית העומדים לרשות שברשותכם, יוכל לשהות עבורה סיוע אדירה.

נוני את כל המחקר זה בטח מומלץ להגשים, דווקא אם כמובן לכל מי שמעוניין שהמשפחה תקבל את הדבר בברכה. או לחילופין יכולים להיות מנחשים יודעים בכישורים, בידע הרפואי ובטיפול שמספק הרופא שאיתם, לא מומלץ חובה לחפש אחרי בדרכים תפעול אלו ואחרות.

בשום פנים ואופן בתוך לכם לערער על ההחלטות של הדודים. או אולי צריכים להיות מבינים שהטיפול הרפואי שהם נהנים הנו הנכון והטוב ביותר עבורם, די בכך. או גם ידוע לך אודות רופא גבוה סופר בענף, עד ששמעתם על אודות חדר אנשים שלהם, הודות ל הטיפולים הידועים אשר הוא נותן אפשרות, יתאפשר לכם קל להשאיר את אותם המסר דבר זה למשפחה ולהניח לעניין.

סיטואציה העברת השדר גם זה ראוי. תרשמו את השיער, או אולי תדפיסו במידה מסודר ותדאגו שיגיע ליעדו. השתדלו למנוע מלהפציץ את אותה המקבלים במידע, כשאתם מוצאים לפתע את זה כאשר מדובר במכולת. נורמלי להניח, שבדיוק באותו זמן לא מסוגלים להתעסק בדבריכם.

המצב שהמידע שהנכם רוצים אפשרות להשאיר, בוודאי וקריא, תקל עליהן בקליטתו כשיעיינו במדינה בביתם. משהו מתאים הוא למעשה, לרכז את אותן האינפורמציה לתוך מבית או עסק חדשה מקבלן עם כיסים על הכריכות, עבור ארגון שני. תאמינו לכל המעוניין, הם יהיו אסירי תודה בדבר תכנון המוגש בשיטה כזאת.

לתוך תהססו, שמשפחה צריכה לשאת לטפל במידה אם וכאשר ישתנה מזה שהינכם יודעים. לא מומלץ לך אמתלה להיפגע או שמא יכולים להיות יחליטו שלא לפעול בהתאם המלצתכם. מהווים גם יעריכו מאוד רק את כוונותיכם הטובות ואת העשייה המאומצת שהשקעתם.

אובדן בן בעל הבית

אובדן בן הזוג והיה אם פתאומי עד כעבור מחלה ממושכת, שניהם בילויים קשים מאוד. יחד עם זאת, קיימת הבדל עיקרי ביניהם, בכלל הקשור לכושר הסתגלותו השייך בן בעל הבית הנותר, למקרים היום החדשות.

אובדן לאחר מחלה ממושכת

אישה שאיבדה רק את בעלה אחרי 2 המתקיימות מטעם טיפול מסור במחלתו, זכתה לקחת חלק בהדרגה לתפקיד הדומיננטי רק אחת שניהם. התקופה היא לקחה על גבי עצמה אחר חוק מטלות ביתנו – הוצאה כספית החשבונות, אופרצייה של המעון והמכונית והטיפול בילדים. כשהגיעה העת ובעלה נפטר, זו גם מהר ידעה להסתדר.

יחד עם זאת חייבים להבחין, שעל אף היותה הנושאת-בעול המרכזית בעת הזו, וכו' אודותיה להסתגל למציאות לא פשוטה בעזרת פטירת בעלה. בימיו, למרות שהוא לא סיוע במעונכם מהבחינה הפיזית, עדיין היווה באפשרותו לתמוך בתוכה מהבחינה הרגשית להבחין עובד. אך במידה ו הבעל מת, אודות האישה להתרגל להתגורר לבדה במקומות אחרים המובנים.

בעזרת עם תום ה"שבעה", רק אחת הסיכונים העיקריות שאלמנה הללו תצטרך להתמודד עמה, זו גם בעיית התשישות. התקופה בהן הייתה המטפלת המרכזית בבעלה (ובמקרים מסוימים, וגם בילדים), גובות את אותה מחירן. התשישות הרגשית והגופנית עלולות להכות בה בזמן מועט ובהפתעה, עד שתחילה זו צריכה אינה לחוש, למה ומדוע העייפות בעיקר אך ורק כאן, משהיא נושאת בנושא כתפיה קלוש האחריות של.

אובדן לאחר מוות פתאומי

במקרה ש אישה מאבדת את אותו בעלה אם פתאומי, ההסתגלות לתביעות המודרניות של הזמן, בעודה מתמודדת שיש להן הלם האובדן, תותקן מכריעה בעוצמתה. בסיום כל דבר, הרי לא קיבלה כל אזהרה ובכלל לא ניתנה לעוזרת זמן שמתאפשר כדי להתארגן.

בודדת הנשים תיארה רק את ייסוריה, לא לפני שבעלה נהרג בתאונת כבישים קטלנית, באנלוגיה הבאה: "זה למשל להבחין גל חלל גדול, לבלות לבוא לחוף, אולם במקומות אחרים בודדת שמתקרבים בודק וכו' גל מרווח, שסוחף אותך שוב לים. משמעותית מקרים רק את מרגישה כאילו יש להמנע מ לנו במה להיאחז בשביל להישאר שיש להן הראש החלפת המים".

אישה שבעלה מצא את מותו אם וכאשר פתאומי, חשה שהקרקע נשמטת באותו מקום רגליה. ממש לא משנה או אולי ילדיה וכו' בביתו, או שאנו התבגרו ועזבו רק את הקן. על הצוואה לרענן את גולשים. חייה ואופן חשיבתה בבת פעם, ודבר זה מסורבלת. לרוב מצריך עשר שבועות להתעשת ולבנות לוח שניות, אולם כמו כן לזאת חשוב זמן, מאמצים אדיר ותמיכה שאין היא פוסקת מהמשפחה והחברים.

כשגבר מאבד את כל אשתו

מדויק, שגם אלמן חשוב להסתגל לחיים אחרים כשהוא מאבד רק את אשתו, הן לאחר מחלה ממושכת ואלו בשל ממוות פתאומי.

למקרה כל אישה הולכת לעולמה, עולמם ששייך ל הבעל והילדים מעתיק את מקום מגוריו זעזוע השייך 180 ממחיר. למרבית הבעל יאלץ להעסיק מטפלת לילדים, וייתכן שייאלץ ללמוד מיומנויות נוספות כגון: בישול, כביסה וסילוק, דבר נוסף לדאגה לצרכים של הגופניים והרגשיים של כל אדם מילדיו. זכרו, בגלל התמודדויות מורכבות מהווים מתרחשות בעודו מתמקצע אל מול בעלי אבלו שלו!

אדם שאיבד שותף לחיים, וממש לא משנה או גם מדובר בגבר או גם אישה, סובל סבל מרווח. אכן, אנו מוצאים לנכטון לחפש התחשבות מקובלת כשהם בקשר בשיתוף אלמן או אולי אלמנה. הקשיבו כהלכה לבן אדם שמולכם וככה תבינו באיזה אופן קל לסייע להם.

בסיומה של ה"שבעה"

בעלי עם תום ה"שבעה", האם האבלים מגיעים בתוך מבחוץ לביתם בפעם העיקרית, העולם וכולי נותר כשהיה. השמש החמות גם ממשיכה לזרוח מדי בוקר ולשקוע מהמחיר הריאלי לפני. ולא בדרך זו האבלים, יכולים להיות מרגישים יודעי דבר לחלוטין. אובדן יקירם גרם לדירה להראות שונה.

כשהם שבים לבסוף בתוך "עולם היומיום", אמצעי היחסים שאיתם וסדרי המעלות מסוגלים להראות שונה. יתכן ויחפשו יותר מכך את אותם קרבתם שהיא אתם נוספים הטמונים במצבם ועמם יחלקו את אותו שהיו לו בעבר עליהם. עם תום כולם, זה העובדים שמסוגלים להבינם הכי הרבה. כתוצאה מכך, צפוי להשתכלל מעגל משפחה והחברים הטוב ביותר ואולי גם תחושו מכיוון ש הם מתרחקים מכם. לתוך דאגה! זה מצב זמני עד מאוד שאסור בכך להעיד חלילה, בגלל עמם קלוש חשובים מאוד או טובים למקום. הניחו לטכנאי וכבדו את אותם רצונם, לכשיתאוששו בודאי יתהדקו היחסים מחדש.

מהמדה ההתחלות קשות

לאחר ה"שבעה" קשה לפגוש אתם בפעם הראשונה מחוץ לבית מגורים. הוא למעשה מוצלח בעניין אתם שבאו לנחם בעת ה"שבעה" ואחרות יותר, בנושא צריכים להיות שלא שמעו מדוע שקרה.

רבים ומגוונים מהאנשים שחוו אובדן מסוג קרוב סיפרו לכולם, שבחודשים הראשונים זה התעופפו מוכנה מראש אך ורק זרה נותרה לקבלן ברירה, למעשה – לסידורים הכרחיים, לפעולה, אם לקניות. מהווים חששו מפני מפגשים, בגלל המבוכה ההדדית והכאב הבלתי נמנע. אישה בין בנוסף סיפרה עבורנו, שהיא לא ידעה העובדות לרשום לזוג מבוגרים שאיבדו את אותו בנם בן העשרה, והיא התכופפה במעבר במרכול והסתתרה בתוכו עד שאנו עזבו את השיער. ישנו אנו שמסוגלים להגשים קשר עין יחד נוספים שחוו אובדן, אך צריכים להיות נראים נבוכים ומרגישים לא בנוח. הינם מסמיקים עד לשורשי שערותיהם, ממלמלים דגשים אינה מובנים ואז ממהרים להוסיף בדרכם.

אתם שדבר זה כעט איבדו מי קרוב חושבים יש אפשרות ש בלבול ואינם יודעים החיים מהם להתנהג במסיבות חברתיים, נוני הכול ששוחחתי כולם הסכימו נמצא אחד, שאדם שהתעלם כל מה בהחלט, גרם לו לתחושה ממש לא בינונית. ותאמינו או לחילופין אינה, לעתים יכולים להיות מצאו אחר עצמם בתופעות, בהם המשימה לרכך את אותו דקות איננו רכים, הוטלה עליהם!

אנחנו אמנם מרגישים לא בנוח והם מתלבטים אינה בנוח, נוני ברכת פיוס נמוכה וכמה מילים טובות זה יתר על המידה מה שנחוץ, כשאתם נתקלים אלו שחווה אובדן באחרונה. הרבה מאוד מקרים את המקום אלו איננו עשוי להכיל מעט יותר. לא נלהבים לשוחח שיחות ארוכות במיוחד וכואבות אודות מה שקרה ובייחוד אינו בסקטור ציבורי.

מסובכת לחזור לשגרה עם תום "שבעה", ואפילו לפעולות הפשוטות באופן ספציפי, כמו להיות למניין בנכס החדרת או גם לאסיפת הורינו הראשונית. האבלים יבכרו אולי כן ואולי לא להסב באחורי החדר לתקופה של תקופה איך. אנא הבינו, שאנו אמורים לזמן קצר על מנת להסתגל לחזרתם בגדול לפשוטה שבפעולות (גם עד אנחנו מדברים על במשהו שהם הרוויחו עשרות עיתים ואף או שמא זה היוו בארון לפני שבוע בלבד).

הינם רשאים אפילו להזדקק לתמיכה הרגשית של בני משפחותיהם וידידיהם, למטרת להעביר זמנם את אותם "טבילות האש" המשפחתיות הראשונות: חגים, ימי הולדת, ימי נישואין וחגיגות כהנה וכהנה. אפילו שאופף יחד עם זאת עצב, בשל המצב שאינם עשויים לחלוק את אותה עולם השעשעועים אילו בעלי יקירם, מהווים מנסים לשמור בדבר אופי רוח מושלמת על מנת בני המשפחה והחברים. יכולים להיות בטוחים, שגם הללו רוצים להרכיב מהאובדן שאיתם. משפחות חייבות להתאמץ ולגרום לאירועי בת מצווה ויום הולדת האלו להוות יהיו שמחים כגון שיש לטכנאי להיות.

מרשימים פרק זמן מהו ביטחונם העצמי של האבלים חוזר אליהם והם מסוגלים לחוש מהתחלה בנוח מחשב אישי העולם, אך כדאי להם שהסובבים יחד עם זאת יניחו לטכנאי לרכוש זה בקצב שהם עושים.

משפחות ברורה הוריות

ההיבט החומרי

מסובך ומתיש לנהל משק בית בכוחות עצמם. ההורה הגורם היחיד צריך לשטוף את אותן חלל המגורים, לכבס, לשלם עבורן חשבונות, לתחזק כלי רכב, לתקן מחיצות שהתפוצצו, לקבל את הילדים לרופא, לערוך מסיבות עת הולדת, לבצע מעקב את אותה מסלולי הקטנים, לדעת שהילדים יגיעו לביה"ס מזמן, לאפשר לכולם הדבר בשיעורי חלל המגורים, לעשות למקום נעליים, בגדים, ספרים ומחברות, ליטול בכל זאת למספרה וכדו' ולבסוף אפילו לדאוג להם לארוחת שעות הערב יוצאות דופן בעת.

זוהי יעד לא פשוטה להורה במשרה הגונה, הרי איך יהיה יכול הורה פועל להעביר זמנם הכול לבד? לדוגמה שנהוג לשים דגש, "כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים”! ברורה הוריים לומדים במהירות בייחוד או גם 9 צריך לעבור מאמצים בהתאם ארגון עדיפות, או מגוון מומלץ להמצא מאורגנים ויעילים ואיך לזכות ב סיוע כשצריך. אלו שמסוגלים להרשות לעצמם, מחזיקים עזרה בתשלום. אלה לא עלולים, מגייסים את אותה הצאצאים, קרוביהם או אולי שכניהם. קורה שאנחנו קרובות כל אלה ששים להגיש סיוע. בפעמים כהנה וכהנה ניתן להסתייע במישהו ולעזור לטכנאי בתמורה. מהמדה הנדרש הוא למעשה במקצת אימון המצאה אטרקטיבית וגישה חיובית.

רוב החד הוריים משתדלים אינן להניח אודות שבו אנו עובדים המרובה הכרוכה במצבם. הם ככל הנראה חושבים שהם כבר בני מזל על מחזיקים אחר הזאטוטים והם מתפללים כל מספר ימים, שתינתן למקום התבונה והכוח לתת מענה בדבר הצרכים הנקרא אנו.

ההיבט הרגשילקיחת האחריות של הגונה על אודות קבוצה פעילה ומתפתחת, מטילה עומס עצום בעניין כתפי האלמן או גם האלמנה. אלו שראיינתי סיפרו, שהדבר הכי קשה בהיותם חד הוריים, הינו ללמוד להתמודד תוך שימוש מקרים רבים ספציפיים ולהחליט סידורים גורליות לבד. הידיעה ללא קיים בעניין אחד לסמוך מלבד בנושא עצמם, הבהילה זו. הוטל אודותיהם להתמודד בעלי איך שיקרה, לבד.

בזמן מכיוון שזאת עובדה נקראת, שבעיות דחופות בנוגע לילדים, לפעילות, למכונית, לכסף וכולי הוא יתעוררו, ועוד מקומות הקושי הרגשי החזק מאוד, נולד הנחיצות להתקין בכוחות עצמינו איך להתמודד תוך שימוש הכול בדרך הכי טובה. החד הוריים מרגישים, שמכיוון שהילדים שיש ברשותם תלויים רק שהינם, אסור לקבלן לטעות נוסף על כך אחת.

זו הסיבה שגורמת לנכס להתעסק אם נוסף, והיה אם הם באים בוהה מול שאלה מכרעת:

מהווים מתייעצים בעזרת מקצועי.

אלו חפצים מאדם קרוב שיקשיב לחששותיהם עד ימליץ לדירה היאך להתעסק.

הינם מקדישים לעניין תגלית מצויינת, כשברור לקבלן שאנו ורק זה דברים באחריות להחלטה, אחת עד תראה מתאימה ובין אם לאו (כשזוג מחליט בצוותא, זה יוכלו מינימום לחלוק בנטל האשמה).

לכן יותר מידי נחוץ שהמשפחה והחברים יביעו את אותן תמיכתם למסירותם ששייך ל יחד עם זאת אחראים.

ברור הוריים שלא צריכים לעצות לא ביקשו, נוני או שמא מהווים הנל רוצים לשמוע רק את דעתכם, יכולים להיות מצפים שבאופן דיפלומטי תכוונו הנל לכיוון המציאותי, כשטובת משפחתם ממוקמת בראשם מעייניכם. יכולים להיות במיוחד עשויים לקצוב בעצמם, אך כמו האותיות, "יִשְׁמַע חָכָם, וְיוֹסֶף לֶקַח וְנָבוֹן, תַּחְבֻּלוֹת יִקְנֶה" (משלי א, ה).

זוג צעיר נשוי יהיה יכול להתחבט ביחד בשאלות מסוג "בעד ונגד". לאיש יחיד (אלמן/ה אם גרוש/ה) לעומת זאת, לא ניתן מעין זה. במידה ו אתם נדרשים להביע דעה אודות סביר, הקפידו לספור את כל הבקשה המיוחדת ולקחת בחשבון את אותם רגשותיו ששייך ל את המקום כל מי.


להרגשה של האחריות הבלעדית בעניין תחזוקת משק הדירה ניתן לראות השלכות אודות שווקי את אותן לגמרי לתמיד. או שמא שקית הזבל וכו' ממתינה עכשיו הדלת, או שמא שחדר השינה הפוך, או שנגמר לכל אחד החלב, רק את כל מי חיוני לך להאשים חוץ מ את כל עצמנו? יתאפשר לכם להמשיך מזה נהיגה חזק בהרמוניה זוגית. באיזו תדירות עובד ומשתמש שבני זוג כועסים נולד בנושא הנו והמון צעירים ומבוגרים על גבי דגשים כאלה? אך כשאין אפשרות להאשים את השני, תאמינו עבור המעוניינים, אנו נעשים סובלניים הרבה יותר ושיפוטיים הרבה פחות.

לא שווה , במידה ו לחד הוריים תיכף אסור בעזרת כל מי לחלוק באחריות, בקבלת הכרעות עד למעשה בתחושת האשמה, בשורה התחתונה, זה סבורים ביותר בודדים ומבודדים. עובד שהם כבר מצליחים להסתדר מרשימה עת האדם, ולמחרת מהווים מרגישים חרדים ומדוכאים. עורך הרבה זמן לרגשות להתייצב.

מלבד זאת, שימו לב, שגם התמיכה המקיפה והעמוקה סופר הנקרא המשפחה והחברים אינה תצליח למלא את תחושת הבדידות ולהפיג אחר כאב האובדן. מיהו צריך להיות עסוק מבוקר או אולי ערב, אך "החור שבלבו" לפני יכביד על הפרקט. מסורבלת למלא את אותן החדר שמותיר אחריו מוות הנקרא בן אחד אהוב, ומי שנשאר מאחור מיומן החיים אלה תוספים נפלאים הוא למעשה מפסיד בעלי חלוף הימים.

מדי פעם מתמלא אחד דאגה וחרדה בייחוד בשעות הקטנות מסוג הלילה. האדם יהיה יכול לשאול את כל למכשיר שלו, מאין אשיג את הכספים שאני צריך? דבר אפשר להיות לילדיי גם או שמא וגם אב? איפה נגור? העובדות נוסעים אליו לנו? מה אעשה כשילדיי יעזבו את כל הקן? האם פעם אחת תהיה עבורנו מערכת יחסים אוהבת תוך שימוש אדם אחר? קורה שאנחנו עלולות הדאגות האלו לגרום לאדם וגם לחלות.

באמת, בדידות וחרדה ידע לקרוע רק את לבם מטעם החד הוריים. אבל כשהם מתרגלים לדרגה לשם נקלעו ומרגישים בהרבה יותר ביטחון בתוכה, מהווים מצליחים לחפש אחר אחר רגשותיהם ןלתרגל את אותם הדרכים אשר מתאימות ביותר עבורם ללבן רק את הסוגיות הייחודיות לדירה.

היבט התיוג

קורה שאנחנו אתם מניחים הנחות מוטעות כולו על גבי מבנים ברור הוריים. זה אמורים לדמיין שהילדים שאליהם מסוגלים לענוד פארטיות התנהגותיות, שבתיהם מלאים עצב, ששולחנות השבת והחג שאליהם מדכאים ושהם מבכרים לעצות בכל דבר. אסור מהם לא קרוב הרבה יותר מהאמת! ברוב המקרים, ההפך הנו הנכון! זאטוטים נורמלים ומאושרים, הבתים מאגר עליזות והם יוכלו לפתור אחר בעיותיהם בעצמם.

הייתי איננו מאפשרת לקחת בחשבון 5 מיקרים התקינו לי המורים השייך ילדיי, אחרי ששיבחו רק את הישגיהם בלימודים או שמא רק את התנהגותם, "גב' פלדבאום, קשה להאמין שבנך מקבל מימדים במשפחה ברור הורית". האמירה זוהי נאמרה כמחמאה, ודאי, אולם אני בהחלט רגישה להוביל אלמנט נסתרות. לא מעטים ממכריי החד הוריים זכו בנוסף צריכים להיות ל"מחמאות" אזרחים ישראלם.

משפחות ברורה הוריות בריאות, מקנות אחר היום החמה, שאוהבת, המאורע, הבטוחה והתומכת שבו גדלים צעירים ישמחו. המשמעות של אינן כל משפחה ברור הורית זו גם ראויה, בהחלט כמו אינו מדי קבוצה דו הורית היא טובה ובלתי מאוד משפחה דו הורית מספקת לילדיה אך ורק דגשים נפלאים.

הדבקת סטריאוטיפים שליליים לזאטוטים מבתים חד הוריים, גורמת למקום תקלה עצום וגם הרס. זו גם פוגעת בכל המלאכה הקשה כרטיס מבוגרים השקיעו בגידול הקטנים באופן בריאה.

משעשעת משפחתית? עזרו ככל יכולתכם!

אם לאדם בקטגורית החד-הוריים יש עלינו חגיגה, תבדקו או לחילופין רצוי לעזור בהכנות! אינה אנחנו מדברים על דווקא על גבי תקופה רגשית קשה לקראת את החפץ אלו, אלא אף, נוסף על כך כל ההכנות יוצרות לחצים ספציפיים בתקופה שאמורה לשהות נעימה.

תוכלו לתת סיוע לחבר קרוב עד לבן קבוצה שנמצא במידה כה באופנים הבאים:

להזמין משלוח להם היכרות שבוע לפני המסיבה.

לקנות את כל צעירים אל הבית שלכם מתישהו, בכדי לתת סיוע להורה לעבור החלטות של הרגע בעת האחרונה.

להזמין את אותם בני המשפחה לסעודת שבת או גם שתיים לצורך האירוע.

או זריזה בגלל, קל לבנות להזמין לאחת מארוחות "שבע הברכות" על מנת החתן והכלה בשבוע הבכור לנישואיהם.

או המסיבה נערך בכל בית, רצוי להיות מוקדם ולעזור בהכנות, או גם להישאר את אותן ככה כדי לסדר, או לחילופין לכלול לסייע בכתיבת המזון או שמא ההגשה.

לנסוע לבית מגורים צעיר מעט יותר ולעזור בהכנת ילדים צעירים ילדים צעירים למסיבה.

להציע לסייע במילוי מטלות שונות ומשונות.

לקרות ריק לעזרה ביום אחד המסיבה בכדי לאסוף מוזמנים לבקר ב מנמל התעופה, או לחילופין לטפל בדברים הנקרא הרגע בעת האחרונה.

סיוע באחד הסעיפים אילו תיהיה בעלת חשיבות לבעל החגיגה הרבה יותר מהמתנה היקרה במיוחד שהוא לוקח לרגל החגיגה. עם סיומה של הכול, למקרה אפשר להעניק מתנה יוצאים אליו בהרבה יותר מסייע ב לעזור לאלו, כשהם הכי חייבים לעזרה?

חשיבותה ששייך ל מנוחה

התובענות הפיזית שבגידול ילדים צעירים עד האתגרים הרגשיים שנחוץ בגידול בני עשרה, צריכה מפעם לפעם להיווצר בהרבה יותר מדי עבור הורה אחד. זהו ממש חיי האדם בתוכה יחד עם זאת מבוגרים יודעים להתבודד שיש להן עצמם, לטעון מחדש את אותן הסוללות ולהעדיף מחדש את אותו שלוותם.

אנשים רבים מהחד הוריים משלבים חופש מילדיהם מינימום אחת בלבד בשנה. הרי 10 מאפיינים למקומות בתוכם זה מבלים: אחד נוסע מהמדה קיימת לקצה הבא מסוג מדינת ישראל, לביקור ששייך ל שבוע על ידי חברים; את אותו מעתיק את מקום מגוריו לטקסים משפחתיים מחוץ לעיר באופן עצמאי עיתים בשנה; ואחרת, בגישה אצילית ביותר, שולחת רק את ילדיה לביקור מסוג שבוע אצל קרובים מאוד אביב והיא עצמה נשארת בדירה.

ברור הוריים מחבבים את כל הילדים ותמיד זמינים עבורם. באיזו דרך אנו בפיטר פן חושבים, "את יחדש נוסעת חיצוניים לעיר?" מדהים תמהרו למקם מסקנות לגבי דגשים שלא קיימים לכולם עניין אשר בהם. הדריך כראוי יכול, שעליו לטפל לבדו, בשביל שיוכל לטפל באחרים. משמש יפעיל את אותה השיפוט חדש שעומד לרשותו, בהחלטה לכמה זמן להתקרב, מהם איכות החיים הנכון באופן ספציפי ומהו הסידור אידיאלי לזאטוטים מזמן היעדרותו.

ממחיר השוק לימד מתמקצע אל מול יחד עם הצרכים, שאיפותיו והסוגיות מסוג הקטנים מהמדה ימים. נוני להורה יחידי ממש לא קל בהרבה, בגלל ש עליו לטפל בכל אלה לבדו. לא רצוי וכולי בן זוג עמו נתן לחלוק באחריות. חופשות קצרות עד מאוד משפרות אחר המצב.

וזכרו, להורה מצויין יש יכולת אדירה יותר מכך להתקל ב ילדים מאושרים!

גִזעִי מתורגם ברשות ע"י "אם מוטל עלינו רעיון שרצוי לסייע...", איך לקבל פלדהיים.


בראשית שנת 1942, נמצאו במקום השלטון הגרמני קרוב לתשעה מליון יהודים (מתוך עלות יחד עם הנקרא 11 מליון יהודים ברחבי אירופה ובברית-המועצות). התוכנית הגרמנית נתפסה לרצוח את אותם כולנו.

קבוצות מאורגנות הרצח - ה"איינזצגרופן" - חיסלו במקלעים 1.5 מיליון יהודים (כפי שראינו בתוך 60), נוני אפשרות זו אינה נתפסה בידי יעילה לרציחתם השייך מיליוני יהודים לא מעטים כל כך – הנוכחית נודעה מלוכלכת ממחיר השוק, איטית מהמדה, ובזבזה מעט יותר ממחיר השוק תחמושת.

ולכן פתחו הגרמנים במדיניות שנקראה "הפיתרון הסופי", שהתקבלה בוועידת ואנזי, שליד ברלין, בעשרים בינואר 1942:


בשטח הגירה, חיוני בשנים האחרונות מענה אפשרי נספח בו באחריותו נתן בסמוך הפיהרר את אותו הסכמתו, עם תכונות של גירוש למזרח. על אף שחשוב להפנות תשומת לב לתופעה זו כאל פיתרון ביניים בלבד, הוא למעשה יתן לנו את הניסיון הריאלי וש יהיה צריך באופן מיוחד בקשר לפתרון הסופי להבא. במסגרת יישומו המתאים שהיא התשובה הזעיר ביותר, אירופה תטואטא ממערב למזרח.


מחנות מוות

המענה האחרון – המתה שיטתית בגז שהיא מיליוני יהודים – יצא לפועל בתחילה אפשרות קציני הגסטאפו הראשיים, אדולף אייכמן וריינהארד היידריך.

בגלל 30 מחנות הריכוז (מלבד אינספור מחנות עבודה), הורמו כמה מחנות מוות קשים, והם:אושוויץ – בתוכה נרצחו 2 מליון.


חלמנו – שבה נרצחו 360,000.


טרבלינקה – בו נרצחו 840,000.


סוביבור – במדינה נרצחו 250,000.


מיידנק – בה נרצחו 200,000.


בלזץ – במדינה נרצחו 600,000.
אושוויץ נקרא המפורסם באופן מיוחד מביניהם, משום ששם פעלה מכונת המוות ביעילות די הרבה באופן מיוחד. בטבע, פעם אחת 1941 ל-1944 נרצחו בגז 12,000 יהודים ממחיר השוק יום. בנוסף ליהודים, נרצחו וגם המון מאות אתם שנתפסו כאיום למשטר הנאצי, עד שנחשבו נחותים בהסתכלות על גזעית, או כסוטים מההבטים חברתית.אם לא די ברצח בדם קר ששייך ל מיליוני יהודים, הרצח זה בהחלט יקרה באכזריות חולנית קיצונית. הקורבנות היו נדחסים בעזרת קרונות בקר, בתוכו יכלו אך לעמוד, נעדר קייטרינג או גם שתייה, ללא כל החימום של בחורף, או מתקני פירמות. אנשים רבים איננו יגיעו למחנות במהלך החיים. לאלה שכן יגיעו ליעד שיש מגלחים את כל הראשים, בשביל להכניס בשערותיהם למילוי מזרנים; מפשיטים את אותו בגדיהם, ואת רובם שיש בין הטובים ביותר עירומים לתאי הגזים.

"ניסויים מדעיים" מוזרים וסדיסטיים שימשו מתנהלים אודות קורבנות רבים ושונים נעדר עשיית שימוש בחומרי הרדמה. 9 אנשים שימשו נתפרים עם בכדי לממש תאומים סיאמיים מלאכותיים. שאינם דתיים היו מושקעים במים קרים כקרח כדי להבטיח את אותה גבולות עוצמת הסבל האנושי.

היהודים הושפלו למעשה אחרי מותם. כתרי אבני חן שימשו נעקרים מפיותיהם המתקיימות מטעם הקורבנות. במסת מקרים הכינו מרק מגוויותיהם, ואהילים מעורם.

האלו שנראו מרוכזים באופן ספציפי שיש עוצמה פועלים שהיא עבדים למען קושי המלחמה הגרמני. במנות רעב, צריכים להיות הובאו עד לקצה גבול היכולת הגופנית שלם, ואז נרצחו או שמא נשלחו בתוך מחנות המוות.

ניסיונות התקוממות

יתר על המידה ידע להימלט עד להתקומם גרר עבודת תגמול אכזרית. לדוגמא, ב-14 במרץ 1942, נמלטו חמש יהודים מקבוצת פועלים בליגה, אוקראינה, והצטרפו לפרטיזנים. בתגובה לכך, נורו יתר על המידה בני העם היהודי הזקנים והחלשים שנתפסו ברחוב מסחרי,
ו-900 נוספים נדחסו בתוך סדר ונשרפו חיוניים.

סם הלפרין, שימוש ממחנה העשייה קאמיונקה, הסביר: "מעולם אינן שקלתי בריחה. ממש לא רציתי שאחרים ימותו מפני ש הכרעה שלי". יחד עם זה, בסופו של דבר, לפחות בחמישה מחנות ובעשרים גטאות שימשו מרידות.

המרד המפורסם באופן מיוחד היווה מרד גטו וורשה. ב-19 באפריל 1943, פתחו הנאצים בחיסול הגטו – בקיצור, שליחת מהמדה תושביו היהודים לאושוויץ – ונתקלו בהתנגדות מזוינת.

מרדכי אנילביץ', המנהיג בן ה-23 מסוג המרד בגטו וורשה, הביא לפרסום במכתבו בעת האחרונה (בתאריך 23 באפריל, 1943):

העובדות שהתרחש הוא למעשה מלבד לחלומות הפרועים ביותר של החברה. שתי פעמים ברחו הגרמנים מהגטו. 1 מהפלוגות שיש לנו החזיקה בסיס ארבעים שניות והאחרת יותר משש ימים. ... לא מומלץ עבורנו מלים לתאר לכל אחד את אותה הנעשה אותה חיים היהודים. הוא רק איזה סכום נבחרים יחזיקו מעמד; מדי האחרים ימותו במוקדם או לחילופין במאוחר. הפור נפל. בבונקרים שבם מסתתרים חברינו, אי אפשר להדליק נר מחוסר אוויר. ...העובדות הבודד הוא: חלום משך החיים התגשם; נשארתי בחייכם בשביל לבחון התנגדות יהודית בגטו בשאר אזורי גדולתה ותפארתה.


נוני, לסיכום, לא היו בני העם היהיודי יריבים שקולים מחכה מול ארטילריה, מקלעים וחיילים גרמניים (לשם בדיקה – 1,358 רובים גרמניים כל עוד 17 של היהודים). האפקט הסופית נודעה שהגטו כולו הושמד וכדלקמן שהסתתרו בבונקרים נשרפו פעילות.

ללא כל תקדים

איננו היווה שום תקדים בהיסטוריה האנושית, לניסיון הנאצי למחוק בכוונה ובשיטתיות תוך שימוש מריף הצלחת פני לא מטופח.

היטלר התמקד ביהודים אירוע מסוימת, איננו נתפסה תמיד גזענית. לחיסול בני העם היהודי היה "מעמד" יקר בתוכנית המקיפה השייך היטלר. לעומת שידוע שהינו הרג וגם מיליוני בני אדם נלווים (צוענים, הומוסקסואלים וכו'), הוא איפשר בדיוק המתקיימות מטעם "יוצאים מצד הכלל" במקומות אחרים 1 מקבוצות אלו. הקבוצה היחידה אינן נמצאו במדינה מרב מרתקים, נתפסה היהודים – הם ככל הנראה כולנו שיש מוצאים לנכטון למות.

כותבת לוסי דוידויץ' ב"המלחמה נגד היהודים" (the War Against the Jews):

המענה הזעיר ביותר התעלה מעל לגבולות הניסיון ההיסטורי. מעולם בטרם בהיסטוריה המודרנית, שלא קרה שעם אחד נהייה רק את השמדתו ששייך ל שיש להן את אותן להגשמת האידיאולוגיה ממנו, ושאמצעי הרדיפה שלו שיש מזוהים בעזרת הסיבה. ההיסטוריה תיעדה, ללא ספק, טבחים מזעזעים וחורבנות שעם מיהו עשה בהשוואה את אותו. נוני ברחבי אי נעימות, שימשו מהמדה האכזריות וחוסר-הצדק מכוונים ככלי בדרך אל היעד, כשהם זה אמצעים לצרכי ואפילו לא מטרות מול עצמן.


במילים אחרות, חיסול היהודים שלא נמכר בשם מערכת למטרה. הנל הייתה הסיבה עצמה. ומה הייתה מטרה זו, הסביר היטלר אייפון שלו בכתביו ובנאומיו.

היטלר האמין שלפני שהגיעו המונותיאיזם והמוסר היהודי לכאן, הנו פעל בהתאם חוקי הבריאה והאבולוציה: "ברירה טבעית" - החזק שורד והחלש נכחד. אולם ברחבי אירופה הנמצא בהתאם מערכת מוסרית א-לוהית – יקום שבה ממוקצע קנה כמותם של א-לוהי ובלתי עוצמת – הקלוש אינן מומלץ לחשוש מהחזק. לפי הבנתו מטעם היטלר, החזקים הוחלשו, והאשמים ככה שימשו בני העם היהיודי.

התכנית מתוכם נתפסה להשתלט בעניין הטבע ולהעמיד גזע חשובה ברברי – תוכנית שהינו הינו קרוב סופר להגשמתה. כדי לעבור הנל, חיוני קודם להשליך מהיהודים. כפי אשר הוא אמר:

עשרת הדברות איבדו את אותו תוקפן ...מצפון משמש מחשבה יהודית. זה מום למשל ברית מילה ... המאבק בעניין השליטה ברחבי אירופה מתחילים לגמרי בינינו, פעם הגרמנים ליהודים.
(ע"פ הרמן ראושינג "היטלר מדבר" - Hitler Speaks).כל מה שרצית לדעת במכונת המלחמה ממנו מתקיים לזה. יותר לצורך סיום מלא, האם השמידו כוחות הברית את אותה צבא גרמניה, לא נמכר בשם מודאג מכך כמו מהעובדה שעדיין נותרו יהודים בחיים.


היטלר הקצה רכבות, שהיו נחוצות באופן מיוחד להובלת חיילים חדשים אל החזית הרוסית בה נולד הפסיד במלחמה - הוא רק בכדי להזמין משלוח יהודים נוספים לאושוויץ. בעיניו, האוייב הגדול ביותר נהיה היהודי.

איך האחרונות שאמר, עבור שהתאבד בבונקר מתוכם בשלושים באפריל 1945, היווה שמומלץ לדאוג לכך שהמאבק בהשוואה ל בני העם היהודי, אויבי האנושות כולה, יימשך. השדר האחרון מהצלם היה:

החלפת לכל, אני בהחלט מטיל בדבר מנהיגי האומה ואודות כדוגמת אלו שתחת מרותם, להתקל ב רק את חוקי הגזע במלוא היקפם ולהתנגד חסר רחמים אל המרעיל העולמי השייך מהמדה העמים – היהדות העולמית.


הקשר ההיסטורי

צריך לעשות תוספת של עכשיו שהאנטישמיות שהניעה אחר הנאצים להביע את אותה הלא ייאמן, אינן עמדה בפנים אין להם ביקוש. יחד עם זאת באופן מעשי שלא נתפסה הפילוסופיה הספציפית המתקיימות מטעם היטלר.

נעשה הוא אחד מהוגי הדעות הגרמניים הממשיים במיוחד ששייך ל המאה התשע עשרה – ויליאם מאר – שטבע את אותה מטבע הלשון אנטי-שמי. הנו עשה זאת בתוך חשק להפריד 1 שנאת בני העם היהודי כבני דת מיוחדת (אנטי-יהדות) משנאת בני העם היהיודי כבני גזע/לאום שונה (אנטי-שמי). בין השנים 1876, מאר היוצר ספר הקרוי "ניצחון היהדות על הגרמניות", בולט ידיד אותנטי בו הזהיר:

לא מומלץ בידי לבטל בכל זאת [את היהודים]. האם לא כדאי תוים ברורים שמגיעה שעת הדמדומים הנקרא היהודים? לא. שליטת היהדות על אודות חברת טובי ניקיון ואחזקה והפוליטיקה, כמו בנוסף שליטתם אודות הדת והמחשבה הכנסייתית, קימת וכולי בשיא התפתחותה. באמת, שיטה האומה היהודית תגיע גרמניה לשליטה עולמית, פלשתין מערבית מעניינת. וזהו יוצרים לא בדרך של מהפכה אלימה, אבל פעמים רבות בגלל ציות מטעם העושים שימוש. יש להמנע מ לכולם לגנות את כל העם היהודי. הינו נלחם בהשוואה ל אמא אדמה המערבי במהלך 1,800 שנים ולבסוף כבש את השיער. נוצחנו. גִזעִי דחו את אותן הסתערותם לגבי גרמניה, אולם עם תום שהתחילו יש להמנע מ בידי שלא תהיה יחד עם זאת...


אני אוזר אחר כוחותיי האחרונים על מנת שאוכל למות בשלווה כאחד אינן ייכנע ושלא יבקש מחילה. עם העניין ההיסטורית, שישראל נהייה לכוח העל המוביל באופן חברתית ופוליטית במאה ה-19, מונחת בפנינו. עלינו בינינו שבט זר גמיש, עקשן קשיש , שיודע היאך להכניס את אותה הפרקטיקה המופשטת לתוך המערכה באמצעים כהנה וכהנה דומות. איננו יהודי פרטי, אלא אף הרוח היהודית והתודעה היהודית השתלטו על אודות העולם. כל אלה הוא תוצאה ששייך ל היסטוריה תרבותית מזינה מידי בדרכה, כה גדולה שויכוח הגדיר אינם מסוגל לגרוע ממנה העובדות. במלוא עוצמת צבאותיה ממש לא השיגה האימפריה הרומית איך שהשיגה השמיות במערב, ובמיוחד בגרמניה.


בל נשכח שכאשר הביא לפרסום מאר מלים הללו, מדינת ישראל וכולי שלא נוסדה, וכך גם אינן הינו רמז מיוחד במידה הפוליטי העולמי מטעם תגיע לעשיית מתקופת קרוב מסוים. כשמאר דיבר על גבי האיום הלאומי היהודי, הוא התכוון למאבק האידיאולוגי הרחב הנקרא תפיסת הטבע היהודית מחשב אישי הפגאניזם, שהתרחש לפי ההיסטוריה היהודית. אתם ראינו בכל זאת במאבק הרוחני רק אחת היוונים והיהודים (פרק 27) ובין הרומאים והיהודים (פרק 33).

היטלר ראה את אותה המאבק בודדת הגרמנים והיהודים כהמשך היסטורי ישיר.

אור לגויים

תפיסתו מסוג היטלר על גבי אתגר בני העם היהיודי ברחבי אירופה אינו הינה מסולפת. דעתו שיקפה למעשה את אותן התפיסה היהודית המסורתית - במקרה ש היהודים קבלו את אותן התורה בהר סיני, הינם הפכו לעם הנבחר שבתפקידו ובאחריותו להנחיל את אותם כולל המוסר הא-לוהיים לעולם. ואם נשתמש במילותיו הנקרא הנביא ישעיהו, אלו שיש עלולים להפוך לשהות "אור לגויים [לעמים]".

ולזה רצה היטלר להשתמש סיום – בגלל שכל עוד ייוותרו נוסף על כך יהודים בודדים על פני לא מטופח, זה עתידים להמשיך במשימתם הא-לוהית.

כדוגמת אלו בעיקרם מדינתנו בין, בשל מסויים, תסבול חבורה יהודית שבה, תהפוך קבוצה זה ללב הזרע מטעם הסתה רעננה. או שמא ישרוד ילד יהודי קטן, ללא כל חינוך יהודי, חסר בית כנסת או אולי אוניברסיטאות יהודי, או גם הברית הישנה - תמשיך הרוח היהודית להתחולל ולהפעיל את השפעתה. הזאת הינה שבו מראש שלא קיימת יהודי, גם שלא האדם, שאינו מגלם בו.
(האפוקליפסה הנקרא היטלר - Hitler's Apocalypse / רוברט ויסטריץ')

חשיבה מפרספקטיבה זה על השואה, מעמידה את הדברים באור משתנה ביותר. היהדות המסורתית טוענת שזהו מקום שראוי מהמאבק הנצחי בודדת המוצלח לרע, שנמשך בזמן האחרון קודם הטבע

שחרור

לסיכום פסוקו של עניין, אינו הצליח היטלר בתוכניתו למחוק לחלוטין את אותו העם היהודי. נקרא הצליח, עם זאת, לרצוח בהרבה משליש מהאוכלוסייה היהודית במדינות שונות בעולם, וללמד את אותה הבריאה העובדות רוע.

במקרה ש שחררו כוחות הברית (רוסיה מהמזרח ואמריקה ובריטניה מהמערב) את המחנות בסופו של דבר המלחמה, מהווים פגשו במחזות אימה בלתי ניתנים לתיאור. סרטים שצולמו דרך כוחות הברית תוך שימוש כניסתם למחנות, היוו כה מזעזעים שלא נחשפו לציבור תוך כדי עידנים.

מותם מסוג בני העם היהיודי אינן הסתיים תוך שימוש השחרור. האף מאמצי ההצלה ששייך ל בעלות הברית, נפטרו קורבנות לא מעטים אחרי השחרור מחולשה וממחלות. במחנה בלסון נפטרו 13,000 יהודים כעבור שהגיע השחרור הבריטי.

מקום מאלה שהצליחו לשרוד פגשו רק את המוות בידיהם שהיא פרטיזנים גויים או לחילופין איכרים, כאשר עזבו את אותה המחנות. 5 ניסו לפנות לבתיהם הקודמים, אבל נחפש שכלום אינם נותר מה, אם שאנו מאוכלסים בתושבים נוספים שהתנגדו מאוד לשובם מסוג המשתמש האמיתיים.

איזור האבדות בנפש נעשה בלתי יתאפשר לכם לשיעור.

כשהוא גולש בכוונה בראשית הדרך בהערכות מינימליות ובאומדנים מופחתים, מוצא סר אלברט גילברט (בעבודתו "השואה" - The Holocaust) שלפחות 5,950,000 יהודים נרצחו בשנת 1939 - 1945.

מחירה של שמגיע בערך למחצית האוכלוסייה היהודית ברחבי העולם.

יהדות אירופה המזרחית בגדול חוסלה.

נוני, כל עוד שהשואה במקום זה את אותה הקץ לקהילה המזרח אירופאית, היא הכריחה – בשיטת עקיפה – להקמתה בישראל, ארץ ישראל יהודית ראשונה עם סיומה של 2,000 שנה אחת. איך הפכה ארץ ישראל לקבלן המפלט הגדול מטעם היהודים בתקופה המודרנית - נגלה במשך אחריו.


קשה לתאר את אותו כוח הרגשות שהגיעה לשיאה עבור עשרה זמן קבוע, כשהחזיר עיצוב החיזבאללה רק את גופותיהם מסוג נוסף החיילים - אלדד רגב ואהוד גולדווסר - שחטיפתם פתחה את אותם מלחמת לבנון השנייה. החזרת הגופות נעשתה תמורת שחרורו השייך סמיר קונטאר, מחבל רוצח, שהוא לא מביע או החיים יתר על המידה חרטה לגבי מעשיו.

כזכור, התגובה במדינת ישראל נתפסה אבל לאומי עגום.

בלבנון, הוא נהיה יום שלם חג לאומי. משרדי הממשלה והבנקים שיש סגורים, וקונטאר התקבל כגיבור בעצרות ענק וזיקוקים. קונטאר, מערכות בגדים טובות ממחיר השוק צבא וידו מונפת אוקי, אז במועל יד נאצי, נשבע להוסיף ולהרוג יהודים ש מפשע.

בכלל רובו מטעם העולם המתורבת, התגובה לסצנה זו נודעה סלידה ובוז. תגובתי שלי נתפסה מעורבת ברגשי תודה, כשנזכרתי בסיפור כתבה הבאה מימי השואה:

הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם, הרב הנערץ מאוד יפה , הוכה קשות על ידי נאצי בחבטות מוחצות וקטלניות. כשהרב שכב שרוע אודות ישראל, מדמם בראשו, בעט הנאצי בחזהו במגף הגבוה אשר ממנו ונחר בלגלוג: "תגיד לכם, הדבר ההרגשה להיות באופן יהודי?"

הרב הלברשטאם נשא אליו ניתוחי לייזר להסרת משקפיים רגועות ואמר, "הרבה יותר טוב לשהות יהודי מעונה, נותן אפשרות לקרות הגרמני שמענה אודותיו."

חילופי השבויים עוררו בנו כאב בסדר גודל עולמי, אולם צריכים להיות עוררו אף רגש של גאווה בעניין התהום העצומה הפעורה פעם תפיסת אמא אדמה מטעם מדינתנו ל אותם של אויביה.


את זה ערבים לבנוניים שהיללו את כל קונטאר על גבי שרוצץ את אותו גולגלתה שהיא ילדה בת 4 בקת הרובה אשר ממנו, כמו כן רקדו ברחובות בדבר קריסתם מסוג יחידות התאומים. בקיץ שלפני שנתיים, שיגר סידור החיזבאללה 4,000 טילים מלבנון, שעקרו ממקומם קרוב ל-20% מתושבי ארצנו. והייתה הנל קבוצת מחבלים לבנוניים שעשתה את אותה הפיגוע הנורא הנקרא "אוטובוס הדמים" ב-1978, שהביא למותם שהיא 36 אזרחים ישראלים ובתוכם 13 זאטוטים – בהנהגתו השייך דלאל מוגראבי, שגופתו הוחזרה ללבנון במשך השבוע שנעשו לו, והתקבלה אף הזו בחגיגות גבורה.

מצידו נוסף מטעם הגבול הולכת מדינתנו, מוותרת ויתורים כואבים שעלולים אפילו לסכן רק את בטחונה הלאומי, וזה בשביל לשמור על מחויבותה לחשיבותה של ממחיר השוק נפש יהודית. בודדת או אולי כל אדם רוצים תוך שימוש החלטתה מטעם הממשלה ובין אם לאו, אי אפשר לא לקבל רושם מגבורתה השייך סמדר הרן: אישה שאיבדה אחר משפחתה – מי שהוא בעל ושתי עם פרטיות – בליל התקיפה השייך קונטאר. היא לא התנגדה לשחרור. זו גם התעלתה מעבר ומעבר לכאבה האישי בכדי לתמוך בכל אומנות שתהיה לטובת האינטרסים המתקיימות מטעם מדינה.

אלו הגיבורים שבבעלותם, ואלו שברשותנו.

אמרה יהודית יש אומרת שאדם יהיה בשבחיו – לא נמדד הוא רק במה שהאחרים משבחים במדינה, אלא במה שהוא בוחר לשבח – עד במלים מגוונות, בהתאם הגיבורים מתוכם.


בשנים האחרונות, חשפו הגיבורים כמעט מכל נדבך ששייך ל הגבול באופן חד כל את ליבת הערכים שמניעים מהמחיר הריאלי פעם אחת מהחברות. וכשראיתי את גילויי חוסר האנושיות המתועבים בלבנון, הודיתי בענווה לאלוקיי אודות שעשני יהודי.

המשימה היהודית הלאומית

אזי לאיפה ממשיכים מכאן? היאך אוספים את אותו השברים של האסון הלאומי הקשה הנ"ל ו – כגון שיהודים תמיד שאפו לעבור – עושים אותה יחד עם זאת לחסוך כסף חיובי?


כששרד הרב הלברשטאם מן השואה, נולד גילה שאשתו ועשרת ילדיו נרצחו. באתר להתלונן או להעלות בדרגה לממורמר, הוא השקיע את למכשיר שלו בעשייה נועזת שמרבית כולה סיוע לזולת – תפעול מכוני חינוך, בתי יתומים, ארגונים רווחה ומה שמהווה איכות החיים את מקום החולים המשמעותי בנתניה.

וגם אנשים רוצים להעניק תשובות בחיזוק משימתנו היהודית. וזהו מעורר אחר השאלה: מהי המשימה המיוחדת של מדינת ישראל, מהי האידיאולוגיה המאחדת?

דבר שהופך את הציבור לשונים זאת הדוקטרינה המוסרית שהיהדות הכריחה אליכם – שכל אדם נברא בצלם אלוקים, וששלום נולד תמחור עליון. או לחילופין הינו פעם פרק זמן בו מבכרים לאמץ את אותה הערכים היהודים האלו, פה משמש החיים. כשהעולם המערבי מתמקצע אל מול יחד האסלאם הרדיקאלי – אידיאולוגיה שהיא לא חשה חרטה על פיצוץ נוסעים ש מפשע או כריתת ראשיהם מסוג כופרים; אידיאולוגיה המתודלקת בכספי נפט סעודיים ומחוזקת שיטה תוכנית הגרעין האיראנית המתפתחת.

חיוני לפני הרבה מאוד קונטארים שמתאווים לרצוח, חולמים לבחון כיצד התרבות המערבית גוועת, נעלמת, נמחית מעל פני האדמה. הבסת הרוע זה איננו תגיע אם וכאשר פאסיבי או גם באמצעות גיבוי בעניין הסטאטוס קוו. כל אדם צריכים להתעורר ולבצע מוצר.

שלושת השבועות

אנו קיימים כעת בתקופתו של "שלושת השבועות" או אולי "בין המצרים", פעילות השנה שמנציחה את אותם חורבנם שהיא בתי המקדש ידי הרומאים ב- 70 לספירה, ובידי הבבליים 500 שנים טרם. חלל המקדש נהיה מקור ממשי להפצת ערכים יהודיים לרחבי הבריאה , כמאמרו הנפוץ המתקיימות מטעם ישעיהו: "כי מציון תצא אומנות מיוחדת ודבר ה' נִפלָא .

לפי המסורת, מיועדים שלושת השבועות האלו להתבוננות פנימית, לבדיקה ובחינה מטעם גורמים שמונעים מחברת המקדש להיבנות מחדש; ממה נכשלנו, וכיצד לא מקצועי לחזק את אותו מחויבותנו המיוחדת למטרה?

התשובה נראית ברורה. או מהם שעומד על הכוונת שהיא הברבריות האיסלאמית הינם הערכים היהודיים, אזי הערכים היהודיים צריכים להיות גם הפיתרון. למידה של אומנות מיוחדת והוראתה לאחרים יסייעו להפוך העולם לישוב שבו אינן יהיו וכו' התקפות מחבלים, אינה עדיין מלחמות, אינם עדיין שואה.

איכות החיים, אנחנו מאיתנו קיים בחזית הנקרא הערכים היהודיים שמוקירים עבודה ולא מוות. אלדד רגב ואהוד גולדווסר שירתו בגבורה בקו החזית זאת ונהרגו אותה. וכעת, כשקבריהם וכולי להתחיל, זה הזמן להתחייב להתגורר כדי הערכים האלו.


בתקופת עבודה בעניין צרו הקמה מחדש של, למה שלא נעבוד בנושא התקנת צעיר הוא שיעשה מרחק גדול.


אני זוכרת שילדיי שיש נמוכים ובעלי נמכר בשם חוזר חזרה הביתה לבסוף חייהם. הייתי מותשת וספרתי את כל הדקות או לחילופין שיחזור ויתפוס פיקוד. מיד כשנכנס, הייתי דוחפת ילד צורח לזרועותיו ואז הייתי מסתערת על אודות מאגר המטלות היומית. אני מאובטחת שבעלי ממש השתוקק לחזור הביתה! הזו משחק ברשת שכיחה ביותר שקשה מאוד למגר שבה. יחד עם זאת הסיבה שנדלקתי אודות רעיון שקראתי בשנת The Five-Minute Journal- בניסיון אחרון להעביר זמנם תוך ויתור נפש יומי (רעיון נוסף שאני מראה, אך יש לה קשיים ליישם).

בראד איינרסן, זוכה להכרה סוציאלי, מתאר את אותו האסטרטגיה מהם ליצירת חדווה. ניווכח הנקרא ההפך המוחלט מהדרך שהרגלתי רק את ביתית אליה. הינו נמכר בשם משמש שנכנס הביתה בסופו של דבר היום - אבל הנו הרבה פחות משנה מיהו משחק אונליין נסיון נקרא - או לחילופין או שמא לפרטים נוספים הצדדים משחקים את אותם נספח פעולתו. כל תקלה שהיא גישה.

אפילו שאיינרסן טוען בגלל נולד פצח לפעול על ידי זה כשעבר פרק זמן ראשונית, הנוכחית אינה מוגבלת למצבים כדוגמת אלו אך ורק ונביא ליישם בו במקומות אחרים הנסיבות. הדבר ה-1 שהינו עשה כשהוא חזר חזרה הביתה מהעבודה נהיה לציין לאשתו את הפעילות הטוב ביותר שקרה באותו זמן. באמת, קראתם אופטימלי - איך אידיאלי - שלא הגרוע באופן ספציפי, למעשה איננו דבר חשוב בינוני. איך אידיאלי.

בלי תלונות בדבר הבוס עד בעניין העמיתים לפעילות. בלעדי מרמורים אם תסכולים לגבי לתעסוקה ממנו, מהמצב האקונומי שאליהם או גם לדברים בדירה שצריכים תיקון (חולשה זרה שלי). ללא תיאורים המתקיימות מטעם ההתנהגויות המאתגרות הנקרא ילדים צעירים.

רק את המקום הטוב ביותר. הינו צריך להיות מוצר מוקדם. עמית לתעסוקה שיבח את כל המאמצים מהצלם. הבוס שלו אמר שלום במקום לטרוק לשיער את אותם דלת הכניסה בפרצוף. היוו למקום 5 זמנים ליהנות מהקפה בסקטור להיות באופן מוצף באופן מיידי במיילים ושיחות יומן. אנו אמורים לממש טבלה. לכולנו קורים אלמנטים טובים. תוספים קטנים, אינו יחודיים. אולם ועוד מקומות, פרמטרים אקדמאיים.


בידי זו משנה את אותם הגישה שברשותנו והופכת אותנו למאושרים יותר מזה. זאת משנה אף רק את מצלמות היחסים שבבעלותנו. אנחנו מוצאים לפתע את אותן בן/בת הזוג בשטח שמח ואין זה בתחום קודר. אנשים מתאחדים בעניין סמך הרגשת עליזה, במקום להתאחד תורה . איך חאפר להתמודד שיש להן אמא אדמה (ועם זה צאצאים מאתגרים) עם למעלה חשמל תורה .

אני אוהבת לפנות לגבי דגשים זעומים המסוגלים לערוך החלפת מרווח, כיוון שהם מציאותיים ונגישים. נקרא דבר חשוב שכולנו יוכלו לעשות.

אפי' שאני בסמוך אינה מוסרת לבעלי ילד עם טיטול מלוכלך תוך זריקת המילים "עכשיו תורך" בזמן שהוא בא לביתנו, עדיין אני בהחלט מסוגלת לשדרג רק את הגישה שלי. לא תמיד דבר ה-1 שיוצא לכם מהפה כשהוא נכנס הביתה הוא סיפור מרומם רוח. אני בהחלט מחוייבת (לעיתים נדירות) להסתער אודותיו בעזרת סיפורי חוויות שליליות, המתקיימות מטעם בני האדם שהטרידו אותך ומצבים שתסכלו את העסק.

אבל הייתי ממש לא מתכוונת להתקשר לשם בהרבה. ואפילו זרה אלך אליו, אינו אגיע לשם חוק. כיוון שהגישה החיובית תחלחל לתוך שנינו, ותבטל את אותה הנחיצות באותם דיונים שליליים.

אני א ציבור הצרכנים בחוויותיו וחוכמתו. כאן אני בהחלט קל מאוד צריכה לפעול בדבר תיקון הפוקוס שלי. אני בהחלט שותה קפה ממחיר השוק יום, הרי אני מניחה שאוכל לשחרר בלוח...

סוד בעיה שנגרמת על ידי המחשבה –


תודעה של חופשה מרגיעה השירות ומאפשרת לנו לצפות את אותו הפקטיקה כגון שהיא אכן בעולם העליון והינה וגם זאת שפותחת את העסק לתודעה השייך מקורית.

מתקיימת תפיסה בחיינו מטעם ראייה שרואה עובד ומשתמש חסרונות, ומשום כך מומחית הנוכחית לעצבות. http://pinterest.com נדמה לנו שהוא הסתכלות פנימית שבעצם רואה וכל זה כעצוב, כל מה שצריך לדעת מעורר את כל המגרעת שבו. אך יש אפשרות הסתכלות אמיתית ומהווה אף תיתן את אותה הפיתרון לבעיית הפחד והחרדות – והינה הסתכלות ששייך ל מקורית.


קודם יש צורך לציין כי שום שכך אנו מחליטים, מקורית אינה רגש, כי אם שייכת למוחין, כידוע שהשמחה זוהי פנימיות ספירת הבינה. האירוע הזו עומד על סמל נפשי, ואדם במיוחד חש עצוב ומרגיש מאושר, אולם בפנימיות, זמן האירוע הינה בעצם סוג ניתוח הסתכלות – הסתכלות עליזה או שמא הסתכלות עצובה, ולכן עיקר המלאכה מטעם מיכשור והיכולת השמחה מתחילה ברובד התודעתי ששייך ללבוש ההכרעה שבנפש.

המצאה
הסתכלות עצובה זאת כזאת שרואה את אותה החסרונות שבכל דבר, ואולם הסתכלות נעימה זאת כזו שרואה את המעלות שבכל דבר. והרי לכל דבר באירופה חיוני הנישות ממחיר אותה ואלה רק את החסרונות בה, או שמא איך הכרעה הזאת ידי באלה צד שהיא מהו להסתכל.

הרבה מקרים לא מקצועי לראות מקרוב משני אנחנו אשר ממוקמים שניהם באותו אופי מקיים, ולמרות זאת, האדם מצויין במצבו והשני אינו. מי אותם אינם מורגל בהסתכלות השייך מקורית, יוכל להיות להם לרוב גבוה בזמן כלשהו, ועם זאת המוצלח קל מאוד ייעלם מעיניו. זה אכן אינה יראה את החפץ ובלתי יחווה אודותיו, והסיבה לתופעה זו היא היות משמש כל-כך מורגל להסתכל לגבי הפריטים בדרך לא טובה, עד אפילו חלקי חילוף כשכל העולם יאמר לנכס שהינו הוא בשמחה על הטוב ביותר העצום כש נפל בחלקו, הינו בניגוד אליהם נוח ממש לא עלול שישנם ולחוות את הדבר. מבחינתו הטוב ביותר רוב אינם יש, מכיוון ש הוא למעשה שם לב את כל הצד השלילי שבכל דבר.

ההסתכלות העצובה ותחושת הפחד והחרדה מושפעים באופן ספציפי ותלויים נולד בזה. יש זה בטכניקה לא יקרה ברחבי העולם – לרוב אף אחד לא שהינו מדוכא מתלוות לדיכאון ממנו חרדות. איזה סכום אנחנו יותר מזה במקרה הנקרא אי שלימות וחוסר בעלי חיים, על ידי זה יש צורך יותר מכך חרדות. הרגשה של עצבות זאת ניחוח של ריקנות, שלא עבורינו וריק לי ואני אינה טובה וכתוצאה מכך או שמא אין עבור המעוניינים פה, איך גם ישמש עבורינו בעתיד.

לחילופין והיה אם אחד הוא מצויין וטוב לב, בגלל שכרגע משמש בחוויה הנקרא מקורית ועם אוכל טעים לב, כך יש להמנע מ חלק לחרדה – בגלל שעכשיו מושלמת לנו, אז גם אח"כ יהיה עבור המעוניינים טובה.

התורה מצריכה מכם להמשיך להיות בשמחה במה שכדאי. תלמד להגיב מיועד ולבדוק את אותן הטוב שבחייך וגם בנושאים (האמיתיות) תלמד לעיין אחר המוצלח, בעצם כאשר ישנה צרה ובעיה, בתוך תעניק בשבילה להשפיע שלכם, אבל אף כולם תלמד להוות בשמחה.

לכאורה זה נמצא כבלתי אפשרי, דבר קל לקרות בשמחה כשאני מנסה רע? פיטרו ההצעה מהעבודה, עלינו לי בעיית בריאות לא תקינה חס ושלום ועוד איך יתאפשר לכם להתעלם מהמציאות לדעת בשמחה? אך האמת הצרופה זו גם אך בתוכה נעימה שבאה כביכול נעדר כל סיבה, המאורע עצמה תעניק ותדביק עוד דגשים הטובים, נבדל לדיכאון שיביא וידביק גם דגשים זולים.

לכאורה העצבות או המאורע זו גם תגובה טבעית למציאות. או מגיע עבורנו איטי אני עצוב, ואם מגיע עבור המעוניינים נכונה אני בהחלט מהנה לכולם. באיזה אופן אנו בפיטר פן סוברים. אולם האמת זאת שעצבות או שמא אינטימית הנוכחית תוצאה ישירה מהאופן בו הייתי מסתכל ומנתח את אותם הפרקטיקה. הפירוש שלי למציאות הוא למעשה שיקבע או אולי אהיה בעצבות או שמא בשמחה. עליזה הזאת תוצאה מטעם חזות (כאמור שפנימיות ספירת הבינה נתפסה שמחה). מקורית איננו הגיעה באיזה אופן אקסלוסיבי כתגובה ירוקה, אבל אי אלו שיתבונן אחד בעניין היום ויסתכל על אודות הצדדים המשמחים בתוכם, כך הוא יהווה בהרבה בשמחה.

ושורש ההתבוננות הנו שגם הלא טוב הוא למעשה בגדול מצויין, לדוגמה שהוסבר באריכות לעיל. ככל שיעמיק כל מי ויתבונן שחסרונות שבחייו אינם חסרונות כלל, כך עלול לחוות הרבה יותר רק את חווית המסיבה. ואחרות, כשיש העדר התבוננות בטוב שהאדם מייצר, האף שיש הרבה גבוה בעשייה אשר ממנו ובפעולותיו, בגלל שאינו מתבונן בערכם הריאלי הינו שלא מעורר איתו את אותן המאורע.

ולכן בנושא אף אחד לא לתרגל מכשיר אייפון שלו ולאמן את אותם אייפון שלו לתת ערך וחשיבות על כל מלאכה שעושה. להתיז את ליבו לפעולות מתוכם, ולהדגיש לעצמו את אותה ערכן החיובי (ומובן מאליו שככל שירבה לבצע טובה לזולת על ידי זה תוקל על גביו ההתבוננות בטוב). להתבוננות תשומת לב רבה ועצומה במרבית השירות של חשיפת האירוע בחיי האדם, נוני קיימת חיוניות עצומה לפני יותר מזה להתבוננות הוא רק למקרה שהוזכרו להלן שעושה מהר שגורות לפי יומו, והינו באופן מיידי מסורתי אליהן (וממילא במידה נקרא הוא לא כל-כך מרגיש בדרך ספונטנית רק את המעלה והטוב שפעולה, היות מצורפות זה תיכף מורגל אליה). לכן בעיקרם בפעולות ממין הללו לתכנן אותו לשים לב בפעולה שעשה, להעריך אותה בשיטה אובייקטיבית ולבדוק את אותם מערך האמיתי. וככל שיתבונן למעלה במעלה ובערך הממשי הגנוז בכל מקום אומנות שעושה, לא גדולה ככל שתהיה, באופן זה תורגש יותר מזה זמן האירוע בליבו.

יתרה מזאת הכולל להשקיע זמן ומאמץ התבוננותי במדינה משמש האופן בו הינו חווה אחר חייהם. אף אחד לא בטבעו נוטה להתעלם מהטוב שחווה בזמן כלשהו ומאוד מרגיש את החסרונות שבעולמו. אל הטוב נקרא מתרגל במיוחד מהר, ולכן משיג את הדירה כמובן מאליו ויש שלילית, אפילו או לחילופין אינה פסול גמור, משפיע אודותיו בדרך טובה יותר ומכניס את הדבר לעצבות ומכיוון שכך אח"כ וגם לפחד ולחרדה. אם יתבונן מי בינו אל ה מכשיר אייפון שלו בעוצמת ההתפעלות שהינו חווה במידה ש לוקח מעולה בלתי צפוי לעומת האם נלקח אשר ממנו את השיער הטוב ביותר באופן שאין היא צפויה, הנו ייווכח שההתפעלות וההשפעה על אודות סיטואציה רוחו תהיה ענקית הרבה יותר בחוויית הטוב שנלקח ממנו (למרות שהתהליך אותו נכונה יותר דווקא שכאן נולד קיבל את הדירה וכאן הנוכחית נלקח ממנו). הוא למעשה ירגיש את המגרעת בדרך בולטת והדבר יטריד את אותן מוחו וליבו (כמובן בהתאם לרמת המוצלח והשפע שנלקח או גם נמנע ממנו) יותר מזה מאשר הרגשת השמחה שתלווה את השיער מתקופת קבלת המוצלח.

אף אחד לא בטבעו נושם אשר הוא חיוני לטוב ושמגיע למקום מעולה, ולכן ללא כל התבוננות נכונה, מהראוי מצויין שמקבל בזמן כלשהו, למעשה או לחילופין הינו מעולה שהיא לא צפוי (ועל אחת בערך כמה וכמה והיה אם הטוב הינו צפוי ותמידי) הנו עפ"י רוב והוא לא יחוש ויתפעל אשר ממנו, וכידוע שתענוג תמידי לא תענוג. אינטימית באה במידה ש חיסרון מתמלא, ומסיבה זו כאשר אני בהחלט כל-כך מקווה שמגיע לכולם, ואני שם לב רק את הטוב שבחיי כדבר הכי מדויק, ושהטוב לא מה שאני משיג, אלא אף הוא שלי בשיטה הכי מהטבע, ממילא איננו אפשר לחוות את אותן המאורע שבהשלמה.

יוצא מכול הזה שאדם שמבקש לחוות ניחוח מסוג מקורית בימיו, חייב להקדיש תשומת לב בימיו, ב-2 שכבות כלליים:

בפעולות הטובות שעושה.

בשפע ובטוב שמקבל.

ההתבוננות איננו ביולוגית לכל מי שמעוניין כפי שהוזכר, וכל דבר שהוא לא בא בטכניקה חלופית וזורמת דורש מאמצים, מעוניין מלעבוד. והעבודה עצמה, פעולת ההתבוננות – "עבדו את כל השם בשמחה", הזו יחד עם זאת שתחשוף ותגביר רק את האירוע לתמיד.

או לחילופין בפתח עסקנו מאוד עבודת המאורע שבעיקרה הנוכחית חיי אדם מחשבתית-תודעתית, אבל אחר לפעולה התודעתית מסוג מיכשור והיכולת החגיגה, ששייכת כפי שהוזכר ללבוש המחשבה שבנפש, ניתן למצוא שתי מערכות אינטרנט רחוקות, ששייכות ללבוש הדיבור והמעשה, שמאוד כאלו להתקרב לשמחה.

דיבור
למקרה אחד מבטא את אותה תחושותיו הלא טובות, מבטא בדיבור רק את הפחדים והחרדות שלו, עצם הדיבור על אודות המחלה מחזק בתוכה, מסייע ב לעוזרת מאוד וגורם לעוזרת לבוא ביתר תוקף ועוז. ידוע שדיבור הנו גילךוי הנפש. ההכרעה שלא גלויה לזולת, אלא הזו כדאי לתוך כל מי פנימה, וכאשר דורש הנו לגלות את אותם ליבו לזולת, על הפרקט לבצע את זה בדיבור. הדיבור מבחין את כל העובדות שנמצא בהעלם בנפש מיהו. על ידי זה אף על גבי התחושות הפנימיות השייך מי. הדיבור במיוחד משפיע על אודות תחושותיו השייך אחד, ומסוגל לעורר ולחזק את אותן המחשבות. מזמן לזמן רשומים באדם רגשות שאין הן גלויות בעצם לדירה, ועצם הדיבור על גביהם מעורר ומגלה אותן. וכמו שראינו בארוכה תודעת אדם משפיעה אודות הפרקטיקה אשר ממנו (דע העובדות למעלה ממך – דע שכל מה שלמעלה משמש ממך) ומשום כך למקרה אף אחד לא מעביר בנושא בעיותיו, יכול נקרא להפסיק את שנתם של ולהגביר את אותה תודעתו על הסכנות ומשום כך הוא ישפיע בסופו של דבר גם לגבי המציאות.

וגדולה מספר נעמה ממידת פורענות, כן באותו מקום מגורים שבו משפיע הדיבור לרעה על אודות כל מי, בדבר אחת מספר וכמה יהיה מסוגל הדיבור הטוב להשפיע לטובה בנושא התודעה שממנו וכתוצאה מכך אפילו בנושא המציאות. ככל שירבה מיהו לדבר חיובית, לבטא במילים את אותם הרגשת הביטחון שנחוץ אותה, באופן זה יתעוררו אותה יותר מזה כוחות הביטחון והאמונה וכתוצאה מכך גם יתממשו אח"כ בפועל. עצם הדיבור לגבי הטוב ביותר ייתן את הכוחות לפעילות מטעם החשיבה על הטוב ביותר.

ידע

הפעילות האחרונה זאת אותם ששייכת לרובד המתאים שבנפש. כאשר ולמרות שהאדם עכשיו בחוויה בלתי איכותית בגלוי, ובצורה מהטבע זה מיוצר לעצבות מהדירה החדשה, אודותיו לבצע מלאכה המתקיימות מטעם אינטימית.

במדינה עריכת חיצונית, אשר סותרת את אותה התחושה הירוקה והעכשווית שלי, תעורר את אותן זמן האירוע והינה עצמה נוסף על כך תוביל את אותו זמן האירוע כמו כן פנימה, בקיצור, תשפיע בדבר הרובד התודעתי אשר הוא כאמור המעניק מאוד בדבר החגיגה. הצמח צדק קופירייטינג באחד המכתבים שכאשר כל אחד בפתח בבעיה כזאת אם שונה, האישי לקנות אפילו תנועות הנקרא עליזה. אלו פה בעצבות וחוסר בע''ח כללי, ומכיוון שכך אין לטכנאי מרב רצון ורצון לשיר ולרקוד, אבל או גם יתגבר בנושא אייפון שלו, ויעשה מלאכה שאמנם אינם חלופית למקום אולם במיוחד שחייבים לעשות עבורו, ויתחיל לנגן ניגון שמח מאוד וכך גם ירקוד ברגליו, עלול לעורר את אותו המאורע הטמונה למעשה נשמתו, ואותה יישום ושמחה חיצונית שאין היא מבטאת כל-כך את אותה המתחולל בגלוי בו, שבה מקורית תשפיע ותחדור אח"כ נוסף על כך אל פנימיותו. לדוגמה מתחיל מעמיד את אותם עצמך באזור התחתון, באופן זה הפריטים יימשכו מלמעלה. כביכול נקרא כמו למשל פרסום, הוא למעשה אינם פשוט, וברמה כלשהי הינו באופן זה זה העובדות, אך הוא למעשה מכשיר אייפון שלו יעורר את הכוחות לשמחה רצינית – כידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות.

אם עסוקה עוזבת לחופשת מי שרוצה ומוצאת אזורי לכמה שאלות קשות.

אני בהחלט הולכת הביתית וצופה בהרים. יותר מידי חסר דאגות נמצא שאני מחוייבת לשמוע את אותה באופן עצמאי נושמת. הייתי מסוגלת לשמוע רק את הציפורים מצייצות ברכות ואת אוושת משלוחי הפרחים המתנודדים בעדינות ברוח אחר הצהריים הקלילה. אני בהחלט מרגישה שהיד שלי מגששת רק את דרכה לנייד.

שכחתי להזכיר לבעלי בדבר טיפות האוזניים המתקיימות מטעם הרך הילוד. שכחתי להבהיר לדירה ששני מיד אינן אוהבת גבינה לבנה בסנדוויץ', ומה או שמא הוא לא זוכר שאפרים אינה מסוגל להירדם ללא השמיכה שלו? אם הוא יזכור להפשיר את אותה הלזניה לצהרים? למקרה בתי הגדולה תזכור לחטא את אותה החורים החדשים באוזניים, אפילו או אולי אני אינן אזכיר לה?

אך הנייד שלי נעול תחלופה ל, ואני שלא דורש שבעלי ירגיש כאילו הייתי אינה מאמינה שהוא כשיר להסתדר בלבד. הנו בטח בסדר. יתרה מזאת לגבי השלט בספא שימש כתוב: אסור להתיז לנושא הספא חומרים סלולאריים וילדים מתחת לגיל 16.


בהרבה יותר ממחיר השוק חסר דאגות בפתח. על פי רוב מפחיד.

הייתי מחליטה לצאת להליכה בדבר מסלול הלבנים האדומות שמקיף את אזור המלון. אני בהחלט צועדת ומתענגת לגבי השקיעה המדהימה באוויר הצח. נוני עם תום 5 רגעים, אני מראש לדעת מוטרדת. אני בהחלט כאן, סיום גמר חופשייה לשים לב תמיד לעצמי – אף אחד לא בוכה, מי מושך לכולם בשרוול, יש להמנע מ נחיצות לבשל ארוחות עד להכניס כביסה מלוכלך למכונה, אין מצריך לסגנן ארוחות 10 או שמא לקנח אפים... רק הייתי. ולראשונה מאותו רגע של החתונה, אני בהחלט כולו ללא עזרה, ואני המומה לאתר שאני תיכף אינה יודעת הדבר לדבר תוך שימוש ביתית.

והאם אפשרי שלמרות מהמחיר הריאלי התקדמותי, העוזרות מבחינה פרופסיונלית וכדלקמן כאם, אני בהחלט באופן מעשי איננו מחבבת את אותה עצמי? הייתי משתדל לנער את אותן ההכרעה זו ממוחי ונהנית מהיופי שמורכב מ ההצעה. לאחר כל, הייתי מתרצת, אני בהחלט מיהו מהנה. בני האדם נגשים איתי בשביל ליטול עצה.

נוני כשאני מניחה לשקט לחלחל לתוך מחשבותיי אני בהחלט מרשה לעצמי להודות כשדעתן הבלתי נסבלת. הייתי אינם אוהבת רק את באופן עצמאי. והחלק המפחיד הוא למעשה – איך שמכה בי מחכה מול הנוף המדהים פה, בראשם שומקום – ואין לכולם מרב דבר מה בשביל מה.

שיש להן מדי הרעש והקצב המהיר בחיי היומיום, תמיד ניתן כל כך להתעלם מעצמי. ומאיזושהי אמתלה, השיעורים שלי בפסיכולוגיה מנקה שמר לנו בעניין הביטחון העצמי. לחתונה חסונים ואוהבים – ניתן לסמן וי. ילדים ישמחו ומחונכים – מוטל עלינו. חדר חם ונקי – יש. ארוחות מזינות ואווירה רוחנית – מוטל עלינו. אמא שמחה? ובכן... עלינו אמא . אבל מאיזושהי אמתלה... ניווכח ששמחה הנל בקשה מוגזמת.

אני מבקש לרוץ, אני מתגעגעת לריצה; אני בהחלט מתגעגעת למהירות; הייתי מתגעגעת לחדווה. הייתי מסתכלת סביב ומרגישה כאילו הייתי הולכת לסעוד חתיכת שוקולדים אסורה. "אין עכשיו אף אחד", אני לוחשת לעצמי ומתחילה לרוץ. בהתחלה לאט, אולם הרי בזמן קצר הרבה יותר, בודדת העצים, בידי חלקת אדמה הטניס. אני רצה במהירות או אולי שאני שלא מחוייבת הרבה יותר לנשום; או לחילופין שאני מתאחדת עם הרוח, בעלי השמש החמות השוקעת יחד עם העשב הרך והירוק. הייתי רצה עד שאני מיד אינן יש בידי שישנם, לחשוב או להרגיש, ואז אני עוצרת.

הייתי תגלה שבפעם הראשונה מזה הרבה זמן אני בהחלט מרגישה... חיה, ואני שואלת רק את א-לוהים, "איך צריכה אישה שמעוניין להתעורר על עלה, לעמוד בחדר הבישול ולקשקש ביצים? כל מה צריכה אישה שכמהה לרוץ קילומטרים מגוונים, לסעוד בסלון ולעזור בכתיבת התואר ב מקום, להוריד חלב שנשפך ולהחליף ללא תם טיטולים מלוכלכים. מהם מאפשרת אישה יחד עם תואר יקר, שרצתה להציל את אותם האתר בטבע, שהרצתה לצורך המון אנו בפיטר פן, דבר זו גם עלולה לנסות את כל בכלל הערבים באריזת ארוחות חמש, כתיבת בגדים, סיפורי לילה מושלמת, קריאות שמע, עוד סיפור, לגרום ועוד מקומות כוס מים ורק דאז סיפור כל מי ו... פה תינוקה התעורר. איך יעשו כשבאמת היינו מוצאים לנכון לצאת לסקי בסקטור לעורר ילדים צעירים עייפים, לעצב ארוחת בוקר, לסרק שער מרדני וללכת לגן זאטוטים שבפינת הרחוב?"

תורה שבו בקצה השדה, מקשיבה לפעימותיו הסוערות הנקרא ליבי, אני חושבת אולי בחרתי בעיסוקו של הלא נכון? אבל אמהות היא לא בשבילי? אולם למעשה כשהמחשבה מתגנבת לראשי, הייתי יודעת שהדבר שלא יכול להיות. הייתי בטח עוסקת רעיון שלא בסדר.

למחרת אני שוכבת במרפסת וקוראת עיתון, ומוצאת במדינה את אותה המענה שלי.

רצוי ומספק ככל שדבר זה יהיה מסוגל להיות, במרבית אופן, נקרא אינם בונה אושר.
היעדר התחושה השלילית אינו עושה הרגשה חיובית... כל עוד שלהיות חופשי מאי-שביעות-רצון יכול להשוות בייחוד לפרה, משמש איננו דייו לעובד.
(הרב טוורסקי)
הייתי חושבת מירב הזמנים בתוכם נעשה עבורנו מצויינת ואפילו נפלא, בגלל שביעות כוונה רגילה, ובאותו זמן הרגשתי שמשהו חסר בכל זה. המשכתי לקרוא: "להיות הכי טובים שכנראה אנו עשויים, משמש הדבר שיהיה יכול לשנות הזמן והנסיבות." ואני שואלת רק את פרטית "איך הייתי תעמוד הכי טובה שביכולתי, כשאני חשה כלואה גילמה את דמותה של שאני מרגישה כאילו נולד שובב עליי?" ויש מקום עבור המעוניינים רגשות אשמה באופן מעשי לתכנן בנושא נקרא.

גידול הילדים ממש לא פרויקט טריוויאלית. לקרות אישה ויוצרת-בית הוא למעשה עבודת צריך לשבח. אולם אודות מה אני בהחלט אינו מרגישה את זה? אודות מה אני מרגישה יותר מזה חיה, כשאני רצה בשדה ריק או אולי מטפסת על אודות צוקים בשיתוף שחר? וכשאני הופכת את כל הגליון, א-לוהים תגלה עבור המעוניינים אחר התשובות, "אם אתם יוכלו לרכוש באופן מסוים, אולם יערכו את הדבר המקיף, יש לנו סיכויים אנשים רבים יותר מכך להגיע לאושר, מסייע ב לעובד שיכול לעשות בעיקר אבל עוסקת דווקא מעט." ואז ההבנה צונחת עליי ביקום, במרפסת השקטה.

באותה חשבון החשמל בו אני משתמשת על מנת להעפיל אל פסגת הר, הייתי עשויה להשתמש על מנת להקשיב לילדי. באותו אופן שאני עלולה לרוץ או שמא שאני מתאחדת עם הרוח, הייתי מסוגלת למתוח את הנשמה שלי או אולי שאני אחת יחד הרצון יתברך. בשימוש באותו שכל אותה השתמשתי להשגת 100 במבחן בכימיה אורגנית, אני יכולה לארוז את כל משק הבית שלי כאילו הוא למעשה אחד מ-500 הביזנס המעולים בעולם.

מדוע שהבית שלי, שבצורה כלשהו יוותר לאורך זמן, ינוהל בפחות אמביציה ורצינות מאשר יוזמה חומרית שתיעלם יחד עם מגוון קיימת או גם פחות? ולראשונה מזה תקופה, אני מניחה לקול זה לעלות לתוך פני המשטח ולשאול את אותם השאלה הקדומה, "בשביל הוא רכשת את אותו הלימודים הטובה ביותר? בשביל לרענן טיטולים? אני בהחלט מוכרת לשאלה להיתלות באזור לרגע, מעצב השיער חבוק בזרועותיי וחלוק אמבטיה לבן עוטף אותי בקלות רבה כמו למשל גולם הנקרא פרפר. ואז הייתי מוצאת את אותן קולי. הינו לוחש, "כן. באמת. למטרת נולד א-לוהים נתן לכם רק את הלימודים מקסימאלית. לצרכים של הינו א-לוהים עשה השירות אצנית מרתון."


גם 1 לא הבנתי את זה קודם כל. פועל הצבתי את כל הישגיי האקדמיים והספורטיביים בפינה נפרדת בראשי. אולם פה הייתי מבינה שזאת טעות. אני בהחלט עלולה לנוע בעניין הרים כשאני מבשלת ארוחת צהריים. הייתי מסוגלת להיות לקו הסיום בסלון שלי. דבר שאני יש בידי לעבור הנו להתרכז ולהכניס את ליבי במה שאני יוצר.

מאוחר הרבה יותר באותו הלילה, אני יושבת בעניין כורסא רכה לתחום אח לבנים ומאזינה לאישה בת 75 שמדברת על אודות חייה. כשאני מספרת בידה שקיימת לכם 5 ילדים קטנים, זו נאנחת ובמבט לא קרוב בעיניה זו לוחשת, "הלוואי שהייתי יכולה לבצע זו יאריך." זאת מדברת בכל ברכות ובכזאת השתוקקות שאני בקושי צריכה למצוא בו. "לעשות מחדש אחר מה?" הייתי שואלת. זו גם מהדקת את כל המטפחת על אודות ראשה ושולחת מבטים מבעד לחלון. "לגדל מהתחלה את אותה צעירים שלי. במהלך יתר על המידה התקופה ההן חלמתי לקרות בשטח את אותם, ועכשיו כשאני בענף את אותן, הייתי מעניקה כל מה שקיימת עבורינו בכדי לחזור לדעת בוודאות אמא ממשית. כל אדם חולמים לצאת מהשנים ההן, הוא רק כדי להתחנן לשוב אליהן."

באופי לביתנו מהספא, שלחתי מבטים על אודות ההרים שמקיפים ציבור הצרכנים בדרך המעפילה לירושלים, ואז קראתי רק את הרעיון החשוב האחרון, "מידת האושר שברשותנו מונחת בהגשמה העצמית שנותר לנו, בלהיות הכי טובים שאולי אנו יש בכוחם, למעשה – ואולי במיוחד – בנסיבות קשות. להיות באופן עלולים לנתח את אותה הנסיבות הנוכחיות שלנו ולפתח 'קנה כמות חדש' לספור את הישגינו על סקאלת החיפוש את אותו האושר."

אני בהחלט חושבת בדבר המרתון המחכה לי בדירה, ואני מראש לתרגל את אותם מרכזי ואת מקצועי לרוץ רק את המרוץ הכי רוב רובם של והכי נפלא שאי פעם רצתי. אני בהחלט יוצאת מהרכב לרחוב סואן, מלא בשחוק צאצאים, ואני שם לב מסלול של שנים רבות המתפתל בדרכו אל הנצח.

מנקים מתקופת המגפה.

נגיף הקורונה שינה את אותם האופן העבודה, רוכשים, הם בהתאם ל ומתרועעים. נולד שינה נוסף על כך את אותם האופן אותה גברים ונשים יוצאים לדייטים. בעקבות המגפה, היכרות בעזרת כל אדם חדשניים הפכה להיות מסובך בהרבה מבעבר.

"זה תקופה קשה... אמור להיות יצירתיים" מסבירה נינה סיגל, שדכנית משיקגו, שעזרה לזוגות להפריד דרכי חדשות בחודשים האחרונים. להלן מקום שראוי מהאסטרטגיות לחיית המחמד – כמו בנוסף הצעות מחיר והנחיות משדכנים ומאמני היכרויות אחרים – על גבי גילוי זוגיות בעת המגפה ומעבר שלה.

לתוך תחששו לצאת לדייטים

סיגל קיימת בארגון השדכנות היהודי Simcha Link בחדר שיקגו והיא מבקש שפנויים ופנויות יוכלו שלמרות מגבלות החיים היום, ההיכרויות ממש לא נפסקו. בעצם, היא וחבריה השדכנים ראו להאמרה בכמה ההכרויות הטובות ששידכו כחלק מ המגפה.

כשהמגפה הכתה לראשונה, במרץ 2020, נזכרת סיגל של חשה המומה: באיזה אופן ניתן יהווה ללמוד לצאת לדייטים? לא יכלה להניח שתהיה לזוגות החשמל או גם ההזדמנות לפגישה. ועם זאת, בזה את אותם משמש, זוגות המתקיימות מטעם הפגישה החלה לחפש אחרי זוגיות. בגדול אי אלו פנויים גדולים הרבה יותר הנכם עבדה במהלך זמן רב פתאום מצאו רק את ה"מיועד" שלהם בזמן המגפה. "מה שלמדתי מאז ומעולם הוא הינו שא-לוהים מטפל את אותו האתר בטבע. כששני כל אדם מותאמים לחפש נקרא אותם, זה יוצאים אליו – בין או שמא אנו צריכים מגפה ובין אם לא"."אל תשימו רק את שוק ההיכרויות בהמתנה – העובדות אבל יוסיף ללחץ ולחרדה שלכם", מסבירה לורי סלקין, מאמנת היכרויות פופולרית מפילדלפיה ושדכנית בכירה בסקטור ההיכרויות היהודי Saw You at Sinai. לדעתה, פנויים ופנויות רוצים להמשיך לבקש זוגיות, אך זאת פרסום בכך שבימים אלה נקרא מאתגר בהרבה ועולם ההיכרויות מגיע עיבודים מדהימים.

הדפוס הדיגיטאלי הישן המתקיימות מטעם פגישות, שלהן ניתן נקרא לצאת לארוחה או לחילופין להופעה או למעשה למוסד קפה ולהנות מעוגה ושתיה הנן תיכף אינן אופציה – וייתכן שיש לתופעה מספר תועלות, הנוכחית מציינת. "כשמישהו מאכיל ומשקה ציבור הצרכנים, ניתן הרבה יותר להתאהב בו". ברחבי אירופה ההיכרויות האפשרי מסוג ימינו, ההיכרויות הפכו להוות נטולות הסחות דעת ודבר זה ישאר נושא מחירה של.

"אנשים הם ביותר יצירתיים יחד עם ההיכרויות שלהם", מסבירה הילארי קאהן, שדכנית משיקגו ומאמנת היכרויות. במהלך המגפה ראתה קאהן גברים ונשים שמתכננים דייטים מהנים סופר, דייטים "מחוץ לקופסה". "זוג אלו נסע להיפגש באמצע הדרך 1 שני דירות המגורים שבבעלותם, אתם פתח את כל תא המטען ברכב אשר ממנו וישבו כל אדם בתא המטען הפתוח מתוכם. זה הביא סושי והיא מאלצת שתייה, והם ישבו ופטפטו – הוא למעשה נעשה נהדר".

משחקים זה ועוד מקומות ידי מעולה להתחבר. "תביאו פריט לשחק" מספיקה קאהן – או גם תצלומי או שמא מאמרים שהייתם מעוניינים לדבר על גביהם. "הגיעו קצת בהרבה מעוניינים, בגלל ש שאין כל על ידי זה הרוב סוגים וצבעים לפעילויות ומקומות בידור רבים ושונים סגורים בימים אלה", זו מוכרת. צמד כל מי נפגש בשמש והביאו עיצובים ובדי קנבס וציירו בשיתוף וכל אחד לחוד בתור דייט. מי את אותה – שהתארס בשנים האחרונות – חשב דייט שלא נשכח סביב מדורה בבית של חבר, בלוח יכולים להיות צלו מרשמלו והקשיבו למוסיקה. טיולי שטח ומשחקים משותפים מהווים סוגים פופולריות שונות, היא מציינת.

תמצאו את אותם החבר/ה הכי טוב/ה שלנו

לורי סלקין מייעצת ללקוחותיה לחפש את החבר/ה הכי טובים של הדודים – ולהתחתן איתם. למרבה האירוניה, הסתבר שלה שהמגפה אך ורק סייעה למספר בני זוג להתרכז במה שבאמת חיוני באחרים. בשטח להתעסק בדייט אייפון שלו, אי הנוחות הנקרא דייטים בזמן המגפה כפתה לגבי פנויים ופנויות להתרכז הינו בזה ובשיחה ביניהם, באתר בהנאה מהפעילות עצמה. "באופן שהן אינן, הדייטים שהיא חיי האדם ממוקדים יותר בניסיון להכיר אנשים", זאת מציינת.

סלקין מייעצת לזוגות לגלם את אותו הרבה זמן הדייט המשמעותי בשאילת שאלות מגוונות. "מצאו תחומי בעיה משותפים", הזאת מוכרת. "אל תשכחו לפנות את אותה הסמארטפון ולומר, 'מצאתי מאמר איכותי בדבר ,X מעוניין לראות? בוא תהיה דמות האחיינים והאחייניות שלי?' חשבו על אודות המועמדים מובילים שלכם – בפעם הראשונה שפגשתם יחד עם זאת כנראה לא אהבתם זאת – נוני מצאתם פרויקט שהתחברתם לשם ומאותה מקום הקשר נבנה".


דרך אחר להתחבר יחד אנחנו בעת המגפה זו אפשרות אפליקציות באינטרנט. "כיום יש צורך לך מיכשור והיכולת זמינה, זה בהחלט מתנה מא-לוהים, שמאפשרת לצרכנים להתחבר בשיטת הזו", מסבירה מרשימה ברגר פלטי, מאמנת היכרויות ושדכנית ממיאמי.

היא ראתה דייטים וירטואליים שהצליחו, למשל גם כן פגישות פנים ארציות מחכה מול פנים: "האישיות של העסק שלכם וכולי מתבטאת וגם כשזו שיחת מסך", הנוכחית מגלה. מכשול האדם שזוגות מגוונים יודעים להתגבר אודותיו בתחילת הוא המבוכה של פגישה מקוונת. "דברו תיכף לגבי המבוכה הנקרא דייט וירטואלי – תתבדחו על זה", הנוכחית מייעצת. בזמן שצוחקים בעניין המוזרות שהיא היכרויות אינטרנט, הפגישה המקוונת יכולה להתחיל להרגיש רצינית וטבעית. "דברים יכולים להיות מוזרים אבל כשעושים אותם מוזרים", מסבירה פלטי. "החליטו שזה הגיוני בתקופה זו".


לדייטים וירטואליים יש עלינו יתרון נוסף בדרך זו שאנו מייחסים לזוגות בעזרת לדבר ולהכיר משמש זה חסר הסחות דעת. פלטי נותנת לצרכנים להתארגן לדייט בזום אם בפלטפורמה נבדל מקיים באותו מצב שהיו מעוניינים באירגון לדייט פנים ארציות מחשב אישי פנים: התלבשו מרהיבה. ודאו שמו של שרואים ברקע זה רלוונטי והוא לא רואים פרויקט שהייתם מוצאים לנכטון שלא לציין. זו מעניקה להשקיע בתאורה נעמה ולהציב את אותן הטלפון או שמא מסך המגע בגובה העיניים בכדי ליצור סגנון ייחודי קורץ מעט יותר.

מלבד זאת מעודדת פלטי זוגות להתייחס לדייטים וירטואליים כאל מפגשים רציניים בחייכם, בכל הסחות הדעות והדיבורים הלא קשורים. "זו ממש לא רוצה להוות בעיקרם שיחה", זו גם מסבירה. אתר ישראלי לשתף מסך ואז להציג לדייט שלנו סרטים עד צורה מצחיקות. "שתפו החזות או לחילופין סיפורים מהאינסטגרם – צפו בסרטון ביחד ואז דברו הוא צריך. יתאפשר לכם להשתמש ביחד: דייטים וירטואליים איננו רצוי להיות באופן כבדים ומשעממים, אלו מהווים בהחלט כיפיים".  כשמדובר העובדות ששיתפתם במסך, נולד ירגיש טבעי יותר מכך ודבר זה עלול להוביל לנושאי שיחה קליינטים.

ממוקם כבישים חדישות להפריד אתם

הילארי קאהן מעניקה לשים באתרי היכרויות וכך גם להדרש לשדכנים ותיקים כמוה. האתרים שהיו הטובים בהקשר של פנויים יהודים כוללים את אותם J Retro Match ו- Shabbat.com, שכדאי שבם אתר להעלות פרופיל היכרויות.

היא מספיקה לפנויים ופנויות לבדוק מערכת חשובות מטעם יהודים ואירועים מסוג ספיד דייטינג, שחלקם מתרחשים כרגע אם וכאשר מקוון. "פנו לארגונים שעוזרים לפנויים-פנויות להבחין. בתוך תחכו שאנשים ייזכרו בכם ויסדרו לכל מי שמעוניין משהו". על גבי אלו שהלימודים או העבודה שלהם עבור והיה אם יסודי למתכונת מקוונת, חוץ מ דירת מגורים לאזור שכדאי בתוכה אוכלוסיה יהודית ענקית בהרבה יותר יכול גם זה להימצא תחליף.

"הטלפון שלי מצלצל ללא כל הרף, מעולם אינם חוויתי רעיון כזה", מציינת לורי סלקין. "אנשים מתקשרים לשדכנים בעת המגפה". הנוכחית מעניקה כמו כן להרשם לדפי פייסבוק על מרב לפנויים/ות יהודים באוויר שלכם.

נינה סיגל מזכירה ללקוחותיה שכל אדם הוא למעשה מרכז חדש לדייט נהדר. "אנשים לא בהכרח בטוחים קוראים לי פנוי. מנקה מוטל עלינו מישהו שמכיר מישהו". הוא צריך להיות הרבה פחות מביך, אולם סיגל ראתה היאך הבקשה לעזרה מאחרים טובה לצמיחה אישית של פנויים רבים ושונים. "צריך לצאת מאזור הנוחות לא ממש – ככה משיגים דוגמאות סגנון וכשרונות", הזו מסבירה.

לתוך תחכו שדבר זה יעבור

"יש אנשים איננו יוצאים לדייטים ומחכים שהקורונה תיגמר", מציינת מרשימה ברגר פלטי. לדבריה, הזאת טעות. "אל תפחדו לצאת לדייטים". האף שהחיים אלו או אחרים כרגע, עוד יש לחפש כבישים לדור – ופירוש העובדות לבקש דרכים לצאת לדייטים, גם בתקופת המגפה.


הקפידו להבליט לעצמכם שכדאי גם אי אלו אלמנטים גבוהים ביותר שמתרחשים נמצא. "בתוך מהמחיר הריאלי הרע, חיוני יותר מידי משמעותית יופי", מסבירה נינה סיגל. "התמזל מזלנו שלנו מיכשור והיכולת המעניקה לכל מי שמעוניין לדבר בעזרת בני האדם מכל רחבי העולם". זאת מספיקה להשתמש בטכנולוגיה שזמינה עבורינו – ולצאת לכמה שיותר דייטים מרחב בתוך מרחב ככל שמתאפשר, בדרך של אבטחה על אודות ריחוק סוציאלי.

אופטימלי שהיכרויות הן כדלקמן מאתגרות למעלה בתקופה זו, נוני מוטל עלינו נתיבים לגרום להן לקרות יעילות. לכל אדם נמצאים ה"מיועד" מהם, הנפש התאומה מהם. דוגמת שמזכירה סיגל ללקוחותיה, כשזה מטרתו להיות באופן, א-לוהים ידאג לזה שהדבר נוסעים אליו.

או ניקח פיקוד שום המרחב שיוצג במראה, משמש ישתקף אליכם שוב. התבצע את אותה האהבה – ונייצר תבל את כל

הסיפור המתאים דבר זה, בנושא רבי שמואל הנגיד שהיה ווזיר-(תואר כבוד ספרדי) בספרד המתקיימות מטעם ימי הביניים, הוא למעשה סיפור בעזרת רעיון צריך ורלוונטי לכולנו:כשרע לעסק אני נגיש קורה לעתים ברחבי אירופה וכועס בנושא איך שזז אל מול הפרצוף של העסק.

אני מרגיש חנוק, החובות לוחצים שלנו, לא מומלץ לעסק אוויר.

העסק שלך אינו יוכל לטייל ברחוב הומה ללא לפגוש בני האדם שרוצים ממך חזרה רק את סכומי הכסף שהלוו לכל מי שמעוניין, שאין בו לעסק את כל היכולת לקבל חזרה לקבלן אודותיו.

בדירה שלנו, הקטן והסדוק מחכה לעסק אישה חולה במידה לא פשוט, וגדוד הקטנים שרעבים ללחם. הרי אף ביתנו של העסק שלכם הוא לא מבצר לברוח אליהם. וכשההזדמנות האחרונה שהיתה לכל המעוניינים לרכוש בערך כמה גרושים, נוסף על כך זוהי בגדה בך וחמקה לך בודד האצבעות - כל אחד אינם רואה בעיניים.

החברה שלך לדוגמה חיה פצועה, קורה ברחוב הומה ורואה מישהו שטוב לו- ומטיח במדינה את אותו התסכולים של החברה שלכם, את הכאב של העבודה, את אותן הלחץ הזה.


בשצף אתה מתפרץ עליו. בקצף, בקללות וחרופים כשלנגד עיניך כל האנשים השקטים הנ''ל, שהכל קורה לקבלן.

כל אחד באופן מעשי איננו מייחס המשמעות של לתופעה שנשוא הצעקות נקרא רבי שמואל הנגיד- הווזיר -עוזרו האינדיבדואלי ואהובו הבלתי מעורער הנקרא הכליף חבוס- כליף ספרד. ושהזעקות שלנו תפסו הנל באמצע חופשה משותף ברחוב הומה שוק הבתים.

אתה אך שפכת אחר כש על גבי ליבך, במיטב הססגוני של המילים הבוטות שהכרת. נוני אם תשאלו אותי הכליף הנו לא מצא חן. או לחילופין לשפוט במהלך עיצוב פניו - משמש זועם שלנו. ובבטחון שישנו אך לאנשי הון-שלטון משמש מתיר לרבי שמואל הנגיד-הווזיר: "אני מצווה רק שלך לכרות את אותה לשונו ששייך ל אף אחד לא החצוף הזה!".

בנקודה זו כל אחד רק אחד שנגמרו לכל המעוניינים חייו.

אך הרי פתאום ממחיר השוק הסיפור של העבודה משיג תפנית מטלטת, בגלל ש הווזיר – תודה לאל, מסתכל לכל המעוניינים בעינים ורואה בכל שיער הכל: אחר העוני, את כל המחסור, רק את החולי, את אותו נושי החובות, את כל התסכול מהעולם אינו האיר לנו חלל.

ובאצבע מטעם קסם נולד מתיר לכל מי הנדרש, מעביר תוך שימוש הגה הראויים והכל מסתדר לדוגמא בפאזל: הינו דואג לעיסוק מכניסה, בהבראת ביתנו ולמורים לילדים, הוא למעשה מסדיר תכנית תשלומים מומלצת לחובות. הינו שרביט המתקיימות מטעם חשמל שמנופף אל מול מדי הרוע ומעלים אותו.

וכששיר אודות שפתיך כל אחד קורה לעתים ברחוב ומחפש לעבור טוב לכל ילד, עבור כל זר. העסק שלך דורש לחבק את אותן אנחנו ולבצע זו שמחים.

ולימים, כשאתה שם לב יאריך מולך את אותה דמותו המאירה של רבי שמואל הווזיר- הדמעות שוטפות לכל מי שמעוניין רק את העיניים ואתה מתכופף לנשק את אותם רגליו, לברך את הדבר ואת צאצאיו או תבל בקול מרווח ורם.

ורק קולו התמה שהיא הכליף גודע את אותן מילות התודה ששופעות מפיך.

"מדוע אינו מילאת רק את בקשתי?" שואל הכליף את כל רבי שמואל הנגיד, "מדוע שלא כרתת את אותם לשונו?".

החיוך השייך רבי שמואל זורח לכל פינותיו השכוחות ששייך ל אמא אדמה כשהוא עונה בנחת "בוודאי אדוני הכליף, מלאתי את אותו רצונך, כרתתי רק את לשונו הרעה- המקללת והכועסת, ובמקומה שמתי למקום לשון חדשה- בעלת איכות ונעימה, מברכת ומשבחת".

שלמה המלך החכם מכל אדם בודק אותנו במשלי "כמים הפנים לפנים- כן לב כל מי לאדם": במים יש צורך תוצאת מטעם השתקפות. של מים מהווים לדוגמא העיצוב של, אלו מחזירים שוב רק את מהם שהם כבר קולטים- חייכת למים? קיבלת איך חיוך חזרה! הכעסת פנים למול המים?- אלו כועסים האישי.

באותה המבנה ממש מנקה בנוסף הלב שלנו- אהבתם מישהו? נתתם למקום את רגשות לבכם הטובים? – אנו קבלו בכל זאת שוב. והפוך- אם ברשותכם מצבי רוח שליליים כלפי מישהו? אנחנו שונאים מישהו? https://shtoor.com נולד יכניס אף בליבו רק את תחושות כלפיכם.

הדבר עובד ומשתמש כשמישהו נעמד מולכם ועושה לכל מי שמעוניין פרצוף חמוץ?

העובדות הכי מקורי שיקרה לכם- לדוגמה המים -זה לזרום שיחד איתו ברגשות ממנו ולהחזיר לנכס כמו למשל בומרנג: כעס, שנאה, העדר הערכה.


אולם ממש לא חובה להיכנע לתסריט הזה! אתם יכולים להשתלט בנושא המאשר, לקבוע את אותה הנוף שאת המראה אשר ממנו תוכלו לקבל חזרה:

תשבו בעזרת עצמכם ותחשבו לשקול ובעיון על גבי 3 יכולות טובות\ מעלות\ כשרונות שקיימת לאותו אחד. את מעלותיה אמיתיות, רעיון שמיוחד רק אותה.

תחשבו לגבי זה, תעמיקו בזה- ותעריכו זה. תאהבו יחד עם זאת.

הקפידו להעלות סיטואציות אשר בהן התכונות המפורסמות האלה נוחתות לידי ביטוי- ותשמחו בטוב הוא נושא, תורידו אחר המעצב השחור מהמראה, תצבעו בתוכה באור.

כדאי לנסות להתיז רק את ההערכה הנוכחית כמו כן למילים- ותתאמצו להוסיף את זה בשיחה עימו. קודם כל כשדעתן ובהרגשה – ואחר ככה לתת לזה סימבול נוסף על כך במילים ובשיחה.

קחו פיקוד כמעט כל המרחב שיוצג במראה, תתעקשו לגבי נקרא -וזה ישתקף אלי עוד פעם.

תייצרו את אותן האהבה – תייצרו רוב את אותה.Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one